kinderen sport
Vanwege mijn pensioen komt er geen nieuw individueel en teamaanbod meer op de site. Alleen nog 1 keer de cursus "Ervaren intern begeleider".

Voor advisering kunnen jullie nog wel telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.
Groet, Harry Janssens
Het team van de onderbouw van Basisschool Cascade is dit schooljaar gestart met stapsgewijs onderwijs. Bij ons op school staat het spelend leren centraal. Spel is de drager van de ontwikkeling. Het kind is het vertrekpunt van ons onderwijs. Stapsgewijs onderwijs sluit hier volledig bij aan. Stapsgewijs onderwijs stemt af op de ontwikkeling van het individuele  kind in zijn totaliteit. De groepen 1 t/m 3 werken nauw samen waarbij de onderwijskundige visie van Stapsgewijs onderwijs goed aansluit. Dagelijks wordt er groepsdoorbroken gewerkt binnen de kleuterbouw en twee keer per week met groep 3 erbij. Harry heeft ons geholpen bij het vormgeven van ons onderwijs. Harry heeft op iedere vraag een antwoord. Hij zorgt ervoor dat iedereen zich op zijn gemak voelt en neemt je mee in zijn visie op het huidige onderwijs. Met humor en geduld legt hij iedere stap uit. Wij kijken uit naar het nieuwe schooljaar. Samen met Harry gaan wij Stapsgewijs onderwijs verankeren in onze school.

De rol van muziek bij de ontwikkeling van kinderen.

(en het trombone project van mr pBone)

Het thema voor de Onderwijspraktijk voor het nieuwe schooljaar is het weer centraal stellen van de kinderen. Taal en rekenen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar spelen is een beetje naar ...

Het kind centraal

Natuurlijk zal worden gezegd dat het in het onderwijs altijd om de kinderen gaat. De laatste jaren draaide het toch vooral om de opbrengsten en het verhogen daarvan. Maar er is goed nieuws: op alle gebieden van het ...

een observatie is niet hetzelfde als een test!

Gelukkig zijn er veel tevreden gebruikers van BOSOS en BOSOS2tot4. Wij krijgen veel positieve feedback. Het is even wennen maar dan zijn de programma's praktisch in het gebruik en de observaties zijn niet moeilijk af te nemen. De ...