kinderen sport
Van ADHD tot ASS en andere ontwikkelings-problemen
Woensdag 20 maart en 3 en 17 april 2019
Kwaliteitsimpuls voor onze scholen!

In 2 jaar tijd hebben bijna alle PCOU scholen een training toetsanalyses gevolgd bij Harry Janssens. In deze training worden de leerkrachten op een goede wijze vaardig gemaakt om handelingsgericht te kijken naar de toetsscores. Er wordt een functionele relatie gelegd tussen methode-afhankelijke toetsen en de citoscores. De training wordt afgesloten met een realistische praktijkoefening in het analyseren van de scores van de eigen groep. De leerkrachten leren analyses om te zetten in handelingsgerichte verbeteracties in hun onderwijs.
Een echte kwaliteitsimpuls voor onze scholen!

Rikus Renting
Directeur onderwijs | Stichting PCO Utrecht

De rol van muziek bij de ontwikkeling van kinderen.

(en het trombone project van mr pBone)

Het thema voor de Onderwijspraktijk voor het nieuwe schooljaar is het weer centraal stellen van de kinderen. Taal en rekenen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar spelen is een beetje naar ...

Het kind centraal

Natuurlijk zal worden gezegd dat het in het onderwijs altijd om de kinderen gaat. De laatste jaren draaide het toch vooral om de opbrengsten en het verhogen daarvan. Maar er is goed nieuws: op alle gebieden van het ...

een observatie is niet hetzelfde als een test!

Gelukkig zijn er veel tevreden gebruikers van BOSOS en BOSOS2tot4. Wij krijgen veel positieve feedback. Het is even wennen maar dan zijn de programma's praktisch in het gebruik en de observaties zijn niet moeilijk af te nemen. De ...