kinderen sport
Vanwege mijn pensioen komt er geen nieuw individueel en teamaanbod meer op de site. Alleen nog 1 keer de cursus "Ervaren intern begeleider".

Voor advisering kunnen jullie nog wel telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.
Groet, Harry Janssens
Gevleugelde uitspraak op Avonturijn ”volgens Harry Janssens……!”.

Avonturijn is een multiculturele school in Vlaardingen voor 2 tot 13 jarige kinderen. Wij werken al jaren samen met Harry. Het is een praktische en prettige manier van werken.
Een duidelijke doorgaande lijn door alle groepen op het gebied van observaties, organisatie instructietafel/kleine kring, plannen, zelfstandig werken, sociale emotionele ontwikkeling e.d.
De klassenconsultaties ervaren we als waardevol. Harry bekijkt de plannen en geeft tips, praktische ideeën en aanvullingen. De studiedagen in combinatie met de klassenconsultaties  zijn steeds inspirerend. Harry geeft het team een nieuwe kijk op situaties met voorbeelden die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
Het peuter/kleuter volgsysteem BOSOS maakt het observeren makkelijker vooral voor de doorgaande lijn. Aan ouders geven de observatiegegevens een duidelijk beeld.
Op-School geeft onze school een  doorgaande lijn van de sociale-emotionele ontwikkeling en biedt sterke handvaten voor handelingsplannen.
Twee keer per jaar bespreken leerkrachten en ib-er de groep d.m.v. het groepsdocument. Een goede manier om kritisch naar de groep te kijken: pedagogisch, organisatorisch en didactisch.

Kortom alle producten geven het team een sterke ruggengraat t.a.v. het lesgeven en de ontwikkeling van de leerkrachtvaardigheden.

Namens het team,
Ria Snijder

De rol van muziek bij de ontwikkeling van kinderen.

(en het trombone project van mr pBone)

Het thema voor de Onderwijspraktijk voor het nieuwe schooljaar is het weer centraal stellen van de kinderen. Taal en rekenen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar spelen is een beetje naar ...

Het kind centraal

Natuurlijk zal worden gezegd dat het in het onderwijs altijd om de kinderen gaat. De laatste jaren draaide het toch vooral om de opbrengsten en het verhogen daarvan. Maar er is goed nieuws: op alle gebieden van het ...

een observatie is niet hetzelfde als een test!

Gelukkig zijn er veel tevreden gebruikers van BOSOS en BOSOS2tot4. Wij krijgen veel positieve feedback. Het is even wennen maar dan zijn de programma's praktisch in het gebruik en de observaties zijn niet moeilijk af te nemen. De ...