kinderen sport
Vanwege mijn pensioen komt er geen nieuw individueel en teamaanbod meer op de site. Alleen nog 1 keer de cursus "Ervaren intern begeleider".

Voor advisering kunnen jullie nog wel telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.
Groet, Harry Janssens

REFERENTIES

Stapsgewijs Onderwijs Sandra Muyres | Adjunt directeur
KC De Cascade, voorheen RKBS De Dijsselbloem
Het volgen van ontwikkeling is tegenwoordig heel belangrijk!
BOSOS en OP SCHOOL geven ons de antwoorden.

Al twee jaar volgen wij de ontwikkeling van de kleuters via BOSOS. Praktische lijsten en een maandelijkse mail met de agenda. Onderdelen die nog niet worden beheerst, groeien mee met het kind. Zo wordt de ontwikkeling goed gevolgd zonder  belangrijke onderdelen te missen. Informatie van de voorschool wordt verwerkt in de startobservatie en het wenproces wordt gevolgd.
Ervaren leerkrachten zien de observaties als een feest van herkenning want er zijn tussen- en einddoelen in verwerkt. Dat ondersteunt het realiseren van een beredeneerd aanbod. Bij  weinig kleuterervaring geeft BOSOS houvast door de verwijzing naar de SLO doelen. Van iedere leerling kunnen 5 ontwikkelingslijnen worden getoond. De overdracht naar groep 3 is tevens de beginsituatie voor het aanvankelijk leren. Lees- en rekenvoorwaarden, gegevens uit het dyslexie- en dyscalculieprotocol én de gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn erin verwerkt.
Vanaf groep 3 volgen we  de sociaal-emotionele ontwikkeling met Op School met de mogelijkheid praktische handelingsplannen te maken. Ook hier een mail wanneer een handelingsplan moet worden geëvalueerd. En de mening van de leerling telt. De uitkomsten vormen een reflectie op ons handelen en een leidraad in gesprekken met leerling en ouders.

De rol van muziek bij de ontwikkeling van kinderen.

(en het trombone project van mr pBone)

Het thema voor de Onderwijspraktijk voor het nieuwe schooljaar is het weer centraal stellen van de kinderen. Taal en rekenen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar spelen is een beetje naar ...

Het kind centraal

Natuurlijk zal worden gezegd dat het in het onderwijs altijd om de kinderen gaat. De laatste jaren draaide het toch vooral om de opbrengsten en het verhogen daarvan. Maar er is goed nieuws: op alle gebieden van het ...

een observatie is niet hetzelfde als een test!

Gelukkig zijn er veel tevreden gebruikers van BOSOS en BOSOS2tot4. Wij krijgen veel positieve feedback. Het is even wennen maar dan zijn de programma's praktisch in het gebruik en de observaties zijn niet moeilijk af te nemen. De ...