kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

REFERENTIES

Stapsgewijs Onderwijs Sandra Muyres | Adjunt directeur
KC De Cascade, voorheen RKBS De Dijsselbloem
Sinds dit schooljaar werken wij in de groepen 1 tot en met 8 met de vernieuwde groepsplannen.
Als team van de Theresiaschool stellen wij de nazorg en ondersteuning van Harry Janssens zeer op prijs.
De betrokkenheid bij de zorg voor de kinderen en de begeleiding van het onderwijzend personeel komt in de opmerkingen en/of vragen goed naar voren.
De directie, de intern begeleider, de didactisch coach en de leerkrachten  hebben steun aan de voorbeelden waaraan gedacht kan worden wanneer er winst behaald wordt of wanneer de resultaten minder worden.

De rol van muziek bij de ontwikkeling van kinderen.

(en het trombone project van mr pBone)

Het thema voor de Onderwijspraktijk voor het nieuwe schooljaar is het weer centraal stellen van de kinderen. Taal en rekenen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar spelen is een beetje naar ...

Het kind centraal

Natuurlijk zal worden gezegd dat het in het onderwijs altijd om de kinderen gaat. De laatste jaren draaide het toch vooral om de opbrengsten en het verhogen daarvan. Maar er is goed nieuws: op alle gebieden van het ...

een observatie is niet hetzelfde als een test!

Gelukkig zijn er veel tevreden gebruikers van BOSOS en BOSOS2tot4. Wij krijgen veel positieve feedback. Het is even wennen maar dan zijn de programma's praktisch in het gebruik en de observaties zijn niet moeilijk af te nemen. De ...