kinderen sport
Van ADHD tot ASS en andere ontwikkelings-problemen
Woensdag 20 maart en 3 en 17 april 2019
De ene leerkracht kijkt nu eenmaal anders naar een kind dan de andere…

Wij werken nu al enkele jaren met Op-School en nog steeds naar tevredenheid. Op-School is een compleet en overzichtelijk leerlingvolgsysteem. Het is gebruiksvriendelijk en tijdbesparend. Het bevat gerichte en praktische handelingsplannen.
Maar belangrijker is dat Op-School inhoudelijk ook zeer sterk is.
Het meest krachtige gegeven van dit leerlingvolgsysteem is namelijk dat het uitgaat van de subjectiviteit van gedragsbeleving. Iedere leerkracht weet dat gedrag een kwestie van perceptie is. We nemen onszelf mee als we de ander bekijken. En dan wordt een leerling door leerkracht A soms anders bekeken dan door leerkracht B. Waar andere leerlingvolgsystemen wellicht geneigd zijn normatief te worden en dat gegeven weg te poetsen laat Op-School dit gegeven intact. En dat is voor de aanpak van gedragsproblematiek vaak zeer relevant.

Barry Redeker
Zorgcoördinator | KBS Lunetten, Heemskerk

De rol van muziek bij de ontwikkeling van kinderen.

(en het trombone project van mr pBone)

Het thema voor de Onderwijspraktijk voor het nieuwe schooljaar is het weer centraal stellen van de kinderen. Taal en rekenen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar spelen is een beetje naar ...

Het kind centraal

Natuurlijk zal worden gezegd dat het in het onderwijs altijd om de kinderen gaat. De laatste jaren draaide het toch vooral om de opbrengsten en het verhogen daarvan. Maar er is goed nieuws: op alle gebieden van het ...

een observatie is niet hetzelfde als een test!

Gelukkig zijn er veel tevreden gebruikers van BOSOS en BOSOS2tot4. Wij krijgen veel positieve feedback. Het is even wennen maar dan zijn de programma's praktisch in het gebruik en de observaties zijn niet moeilijk af te nemen. De ...