kinderen sport
Cursus Van ADHD tot ASS
Start 9 september 2020.
Locatie in Dordrecht.

"Op School": wat zijn de gevolgen van de coronatijd voor het welbevinden van de leerlingen? Krijg snel een beeld via de "smiley" leerlingenlijst in Op School.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

REFERENTIES

Bespreken Herfstsignalering Esther de Wekker | Intern begeleider
Marimba, Spijkenisse

Privacy

 PRIVACY VERKLARING ONDERWIJSPRAKTIJK HARRY JANSSENS

De privacyverklaring van de Onderwijspraktijk Harry Janssens bestaat uit twee onderdelen:
- De privacyverklaring m.b.t. verwerking persoonsgegevens van scholen en leerkrachten
- Verwerkersovereenkomst 3.0 m.b.t. het verwerken van leerlinggegevens van Op School

Lees hier meer over de privacyverklaring van de Onderwijspraktijk Harry Janssens.

In “Op School” worden persoonsgegevens van leerlingen verwerkt. Het is in het kader van de bescherming van de privacy belangrijk aan te geven hoe de Onderwijspraktijk met deze gegevens omgaat en op welke wijze ze worden gebruikt. De Onderwijspraktijk Harry Janssens onderschrijft de bepalingen in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy en is toegetreden tot dat Convenant als Convenantpartij. https://www.privacyconvenant.nl/de-deelnemers

Het digitale programma “Op School”

Scholen sluiten een overeenkomst met de Onderwijspraktijk voor het gebruik van “Op School”.
Zo kunnen zij hun leerlingen volgen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Volgens het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy- Leermiddelen en Toetsen zijn in de juridische zin de scholen verantwoordelijk voor het verwerken van leerling gegevens.  
De Onderwijspraktijk is de bewerker van deze gegevens die het werken in “Op School” mogelijk maakt. De Onderwijspraktijk zal zorg moeten dragen voor een optimale beveiliging van de persoonsgegevens.

Om dat te waarborgen gelden de afspraken uit de Licentieovereenkomst of de Licentieovereenkomst met Parnassys koppeling en de Verwerkersovereenkomst die van kracht wordt na het ondertekenen van de overeenkomst. De scholen worden hier van tevoren van op de hoogte gebracht.

De beveiliging:

Voor “Op School” wordt gebruik gemaakt van de beveiligde https verbinding. Certificaat COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Hierdoor kan de gebruiker zien dat hij daadwerkelijk verbonden is met Op-School.nl.

“Op School” wordt gehost bij een professionele hostingpartij. Die is ervoor verantwoordelijk dat alleen bevoegden toegang hebben tot het programma.

Het onderhoud en beheer van “Op School” zijn in handen van Netgemak BV. Zij zijn zeer ervaren in het maken en onderhouden van applicaties.

Voor de beveiliging verwijzen wij naar Bijlage 2 van de bewerkersovereenkomst.