kinderen sport
Cursus Van ADHD tot ASS
Start 9 september 2020.
Locatie in Dordrecht.

"Op School": wat zijn de gevolgen van de coronatijd voor het welbevinden van de leerlingen? Krijg snel een beeld via de "smiley" leerlingenlijst in Op School.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Kiezen voor de Onderwijspraktijk Harry Janssens is “Kiezen voor kwaliteit”.

De Onderwijspraktijk Harry Janssens is in 2005 als zelfstandig advies- en scholingsbureau voor het basisonderwijs van start gegaan. Harry Janssens is verantwoordelijk voor de inhoud, Edith Janssens voor de zakelijke kant.  

Na bijna 30 jaar werken als  begeleider, docent en nascholingsdocent wilde Harry zijn ervaring en kennis graag delen met scholen en iedereen die met het basisonderwijs te maken heeft. Maar dan op zijn eigen manier en met zijn eigen materialen. Alles gebaseerd op jarenlange ervaring op alle gebieden van het onderwijs. Niet blijven hangen in theorie en uitgebreide diagnostiek maar het toerusten van de teams en individuele leerkrachten met de nodige praktische inzichten en vaardigheden. Naast het aanbod op het gebied van begeleiding, teamscholing en individuele cursussen heeft de Onderwijspraktijk een aantal succesvolle programma’s ontwikkeld.  Dat is ons sociaal-emotioneel volgsysteem “Op School”, BOSOS voor kleuters en BOSOS2tot4 voor peuters. Wij zijn er trots op dat al zoveel scholen hier gebruik van maken.
Dankzij dit veelzijdige aanbod van de Onderwijspraktijk ondersteunen wij al jaren vele scholen in het (speciaal) basisonderwijs.  

Uitgangspunten zijn:
onderlinge afstemming;
niet afwachten maar anticiperen op problemen;
leerkrachten die zich verantwoordelijk voelen voor de leerling, niet alleen in de eigen klas maar gedurende de hele schoolloopbaan.

Werkwijze
De Onderwijspraktijk garandeert voor de uitvoering van het hele aanbod:
aansluiting bij actuele ontwikkelingen;
zoveel mogelijk direct op de werkvloer;
snel toe te passen;
flexibel opstelling mogelijk door brede én specialistische kennis van alle onderwijsgebieden;
aansluitend bij de individuele schoolsituatie;
maatwerk voor bovenschoolse verbanden.

De Onderwijspraktijk Harry Janssens staat dus voor kwaliteit en praktisch handelen. Daar is het aanbod op gericht. Het doel is steeds dat bij alle scholings- en begeleidingsactiviteiten  een relatie wordt gelegd met het dagelijks handelen in de klas, conclusies worden getrokken  en men de volgende dag aan de slag gaat met de vernieuwde kennis en vaardigheden. En wij staan altijd open voor suggesties en proberen daar zelf in onze praktijk iets mee te doen.

Harry Janssens