kinderen sport
Vanwege mijn pensioen komt er geen nieuw individueel en teamaanbod meer op de site. Alleen nog 1 keer de cursus "Ervaren intern begeleider".

Voor advisering kunnen jullie nog wel telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.
Groet, Harry Janssens

REFERENTIES

Cursus Ervaren IB-er Davina van Doesburg | Intern Begeleider Bovenbouw
PCSB De Balans en PCB De Fontein, Capelle aan den IJssel

Passend onderwijs en opbrengstgericht werken

Er lijkt sprake te zijn van een schijnbare tegenstelling tussen passend onderwijs en opbrengst-gericht werken. Aan de ene kant is het wenselijk dat leerlingen met  uiteenlopende problematiek een goede plek krijgen op de school in de buurt. Aan de andere kant vergen die leerlingen vaak zoveel tijd van leerkrachten dat de opbrengsten van de andere leerlingen wel eens tegen kunnen vallen. Ik merk op scholen dat dit voor veel leerkrachten een punt van zorg is. “Dadelijk word ik afgerekend op mijn opbrengsten en daarbij wordt voorbijgegaan aan de zwaarte van mijn klas met die leerling(en) erbij”.  De opbrengsten worden zelfs in kranten gepubliceerd!
Elke leerkracht wil het beste voor zijn leerlingen. Geen enkele leerkracht laat leerlingen vallen vanwege de lage opbrengsten, maar toch… Je hebt maar zoveel tijd per dag om leerlingen wat te leren.

Verkeerde tendens
Ik zie nu op veel scholen dat leerlingen meer blijven zitten om zo de druk in de groepen te verminderen en de opbrengsten in de groepen  te verhogen. De zwakste leerlingen tellen dan niet meer mee in het gemiddelde. Toch denk ik niet dat dit de oplossing is van de schijnbare tegenstelling tussen passend onderwijs en opbrengst gericht werken. Blijven zitten kan  effect hebben bij jonge leerlingen als er sprake is van rijping. Het heeft ook wel eens zin in groep 3 als de basis om verder te leren  te gering is. Maar meestal verdwijnt  de reden waarom de leerling blijft zitten niet en kan hij weer in de problemen komen.

Uitdaging
Passend onderwijs en opbrengst gericht werken kunnen ook een geweldige uitdaging zijn. Het combineren van die twee kan voor een flinke kwaliteitsverbetering zorgen  bij de leerkrachten. Je moet ook wel, wil je met plezier en met goede opbrengsten blijven werken.
Dat vraagt van leerkrachten voortdurende scholing op deze gebieden, maar dan scholing die direct gericht is op de problematiek die de leerkracht in de klas ervaart. Geen theoretische modellen en dan maar zien hoe dat in de klas uitgewerkt moet worden met alle leerlingen met zorg erbij. Ik hoor vaak in de wandelgangen na  een theoretische cursus van de leerkrachten  “Dat kan hij ( = de nascholingsdocent) wel zeggen en ik ben er ook maar eens, maar hij moest mijn klas eens zien”.

Harry Janssens
smaller weergeven