kinderen sport
Vanwege mijn pensioen komt er geen nieuw individueel en teamaanbod meer op de site. Alleen nog 1 keer de cursus "Ervaren intern begeleider".

Voor advisering kunnen jullie nog wel telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.
Groet, Harry Janssens

Het kind centraal

Natuurlijk zal worden gezegd dat het in het onderwijs altijd om de kinderen gaat. De laatste jaren draaide het toch vooral om de opbrengsten en het verhogen daarvan. Maar er is goed nieuws: op alle gebieden van het onderwijs komt het kind weer centraal te staan! Dat is bij de Onderwijspraktijk altijd al zo geweest. Ook als het om het verbeteren van de opbrengsten gaat, mag dat nooit ten koste gaan van het kind! Liefde en aandacht voor kinderen, daar gaat het om. Ook voor kinderen die om wat voor reden dan ook voor problemen zorgen in de groep.

Bij de kleuters komt in het belang van het sociaal-emotionele welzijn het spel weer centraal te staan. Dat zal als muziek klinken in de oren van veel leerkrachten in de onderbouw. Maar dat vraagt ook weer om andere vaardigheden. De leerkracht moet een proactieve rol krijgen en de tijd nemen de kinderen via spel sociale vaardigheden aan te leren. Zo krijgen ze vertrouwen in de leerkracht , in de medeleerlingen en voelen ze zich veilig voelen in de groep.  Onderschat de waarde hiervan niet. Want als dit goed lukt, is de basis gelegd voor de cognitieve ontwikkeling op school.
Dus: samen spelen, samen leren!

Een andere vaardigheid is het observeren van de kinderen gedurende het spel. Voor kleuters is het ontwikkelingsvolgmodel BOSOS (www.bosos.nl) precies het goede instrument om daarvoor in te zetten. De Onderwijspraktijk verzorgt begeleiding en scholing hiervan op individueel of teamniveau.

Ook in de midden- en bovenbouw wordt van de leerkracht  verlangd dat hij voortdurend het welzijn van de leerlingen in het oog houdt. Daarvoor moet hij met hen in gesprek gaan op een goede en eerlijke manier. Dat vraagt gespreksvaardigheden, ook om te voorkomen dat de leerling sociaal wenselijke antwoorden geeft. Als middel kan gebruik gemaakt worden van een vragenlijst die door de leerlingen zelf wordt ingevuld en waarin ze hun gevoelens kunnen uiten vanaf het moment van opstaan tot weer naar bed gaan en alles wat daartussen gebeurt.
De Onderwijspraktijk Harry Janssens heeft een webbased leerlingen vragenlijst ontwikkeld:
“Ik op school”.  Die lijst is beter bekend als de “smileylijst”. Daarin komt de leerling aan het woord. Hij geeft aan de hand van 25 situaties via een smiley en eventueel een toelichting aan hoe hij zich voelt op school. Voor leerkrachten  is dat vaak een openbaring. Aan de hand van de lijst kan de leerkracht het gesprek aangaan met de leerling. De uitkomsten daarvan kunnen leiden tot aanpassingen in het groepsplan. Het is niet alleen een vragenlijst maar door de rapportagemogelijkheden kan de ontwikkeling van het welzijn, verwoord door de leerling zelf, over meerdere jaren worden gevolgd. Niet alleen van de individuele leerlingen maar ook van de hele groep en de hele school.

In het individuele aanbod staan 4 workshops die zowel als één geheel als afzonderlijk  gevolgd  kunnen worden: het kind centraal 1 t/m 4. Leerkrachten leren inzicht te krijgen in het welzijn van de leerlingen en welke interventies dat welzijn bevorderen.
smaller weergeven