kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

een observatie is niet hetzelfde als een test!

Gelukkig zijn er veel tevreden gebruikers van BOSOS en BOSOS2tot4. Wij krijgen veel positieve feedback. Het is even wennen maar dan zijn de programma's praktisch in het gebruik en de observaties zijn niet moeilijk af te nemen. De administratie van de peuter- en kleuterzorg zit duidelijk in het programma.
Wij merken wel dat er leerkrachten en pedagogische medewerkers zijn die BOSOS en BOSOS2tot4 als een soort test gebruiken. De items worden heel precies één voor één afgenomen. Dat is  wel erg veel werk. Ik kan mij voorstellen dat dat in het eerste jaar wordt gedaan om zo alle items van de observaties goed te leren kennen. Maar daarna moet het toch echt worden gebruikt als observatie en niet als test. Het is dan de bedoeling dat de items op den duur verwerkt worden in het aanbod van de peuters en kleuters.

Zijn er speelzalen/kinderdagverblijven of scholen die BOSOS2tot4 of BOSOS op een goede wijze ingepast hebben in hun aanbod? Laat het ons weten!
breder weergeven