kinderen sport
Vanwege mijn pensioen komt er geen nieuw individueel en teamaanbod meer op de site. Alleen nog 1 keer de cursus "Ervaren intern begeleider".

Voor advisering kunnen jullie nog wel telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.
Groet, Harry Janssens
BLIJF BIJ DE LES met Harry Janssens

De rol van muziek bij de ontwikkeling van kinderen.

(en het trombone project van mr pBone)

Het thema voor de Onderwijspraktijk voor het nieuwe schooljaar is het weer centraal stellen van de kinderen. Taal en rekenen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar spelen is een beetje naar de achtergrond gedrongen. Spelen weer centraal stellen, daar willen wij een lans voor breken!
Onderdeel van dat spelen zou toch ook ...

Het kind centraal

Natuurlijk zal worden gezegd dat het in het onderwijs altijd om de kinderen gaat. De laatste jaren draaide het toch vooral om de opbrengsten en het verhogen daarvan. Maar er is goed nieuws: op alle gebieden van het onderwijs komt het kind weer centraal te staan! Dat is bij de Onderwijspraktijk altijd al zo geweest. Ook als het om het ...

een observatie is niet hetzelfde als een test!

Gelukkig zijn er veel tevreden gebruikers van BOSOS en BOSOS2tot4. Wij krijgen veel positieve feedback. Het is even wennen maar dan zijn de programma's praktisch in het gebruik en de observaties zijn niet moeilijk af te nemen. De administratie van de peuter- en kleuterzorg zit duidelijk in het programma.
Wij merken wel dat er leerkrachten en pedagogische medewerkers zijn ...

Fijne motoriek bij hoogbegaafde kleuters

Hoogbegaafde kleuters hebben nogal eens een hekel aan tekenen, kleuren en andere fijne motorische activiteiten. Oorzaak? Zij zijn veel meer gericht op informatie. Voor de leerkracht in groep 1 en 2 is het dus zaak die activiteiten te koppelen aan informatie.
Ik zag pas een leerkracht een hoogbegaafde leerling de opdracht geven om vlaggen te tekenen en tegelijk wat ...

Passend onderwijs en opbrengstgericht werken

Er lijkt sprake te zijn van een schijnbare tegenstelling tussen passend onderwijs en opbrengst-gericht werken. Aan de ene kant is het wenselijk dat leerlingen met uiteenlopende problematiek een goede plek krijgen op de school in de buurt. Aan de andere kant vergen die leerlingen vaak zoveel tijd van leerkrachten dat de opbrengsten van de andere leerlingen wel eens tegen ...