kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

REFERENTIES

Stapsgewijs Onderwijs Sandra Muyres | Adjunt directeur
KC De Cascade, voorheen RKBS De Dijsselbloem

Visie op onderwijs aan 3- tot 7-jarigen

Een compleet opleidingsboek over een nieuw onderwijsconcept voor groep 1 en 2, waarbij de theorie en de praktijk onlosmakelijk verbonden zijn.
Centraal in dit boek:
- het spel als basis voor het leren
- een betrokken kind speelt, experimenteert, dus leert het.
- het kind is de eigenaar van zijn eigen ontwikkeling
- de leerkracht bouwt mee aan die ontwikkeling. Hij draagt 'stapjes' aan, die het kind zal oppakken om verder te ontwikkelen. Soms zal de leerkracht stapjes terug gaan  met het kind, omdat het het vertrouwen nog mist om vervolgstappen te maken.

Schrijvers:
 Ineke Oenema: Lector Early Childhood aan de Stenden Hogeschool
 Harry Janssens: Pedagoog/didacticus met eigen bureau: Onderwijspraktijk
 Gerda Woltjer: auteur en redacteur
 Petra van der Kraats: leerkracht en begeleider onderbouw

Uitgever: Noordhoff Groningen
ISBN: 978-90-01-84181-2

Zie ook www.stichtingstapsgewijsonderwijs.nl

De rol van muziek bij de ontwikkeling van kinderen.

(en het trombone project van mr pBone)

Het thema voor de Onderwijspraktijk voor het nieuwe schooljaar is het weer centraal stellen van de kinderen. Taal en rekenen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar spelen is een beetje naar ...

Het kind centraal

Natuurlijk zal worden gezegd dat het in het onderwijs altijd om de kinderen gaat. De laatste jaren draaide het toch vooral om de opbrengsten en het verhogen daarvan. Maar er is goed nieuws: op alle gebieden van het ...

een observatie is niet hetzelfde als een test!

Gelukkig zijn er veel tevreden gebruikers van BOSOS en BOSOS2tot4. Wij krijgen veel positieve feedback. Het is even wennen maar dan zijn de programma's praktisch in het gebruik en de observaties zijn niet moeilijk af te nemen. De ...