kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

Screeningsalmanak

Screeningen(Cito) worden door bijna alle scholen regelmatig afgenomen om de vorderingen van de leerlingen op een objectieve manier in kaart te brengen. Op veel scholen wordt slechts gekeken naar de scores van de leerlingen. Op basis van die score moet de leerkracht tot actie overgaan. Hij moet groepsplannen en individuele handelingsplannen maken. Maar waar moet hij bij die scores nu precies opletten?

In de screeningsalmanak worden de screeningen doorgelicht en gekoppeld aan de uitslagen van andere screeningen. Het leggen van relaties tussen  screeningen onderling en tussen screeningen en  observaties/methodetoetsen geeft een goed houvast voor effectieve groepsplannen en individuele handelingsplannen.

Met dit boek krijgt de leerkracht onverwachte inzichten in zijn opbrengsten op de screeningen en duidelijke aanwijzingen voor groepsplannen.

ISBN: 978-90-8708-037-2
Te bestellen via: www.uitgeverijbetelgeuze.nl

De rol van muziek bij de ontwikkeling van kinderen.

(en het trombone project van mr pBone)

Het thema voor de Onderwijspraktijk voor het nieuwe schooljaar is het weer centraal stellen van de kinderen. Taal en rekenen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar spelen is een beetje naar ...

Het kind centraal

Natuurlijk zal worden gezegd dat het in het onderwijs altijd om de kinderen gaat. De laatste jaren draaide het toch vooral om de opbrengsten en het verhogen daarvan. Maar er is goed nieuws: op alle gebieden van het ...

een observatie is niet hetzelfde als een test!

Gelukkig zijn er veel tevreden gebruikers van BOSOS en BOSOS2tot4. Wij krijgen veel positieve feedback. Het is even wennen maar dan zijn de programma's praktisch in het gebruik en de observaties zijn niet moeilijk af te nemen. De ...