kinderen sport
Vanwege mijn pensioen komt er geen nieuw individueel en teamaanbod meer op de site. Alleen nog 1 keer de cursus "Ervaren intern begeleider".

Voor advisering kunnen jullie nog wel telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.
Groet, Harry Janssens

In deel 2 van Het Basisonderwijs in A3 formaat zijn nieuwe A3 schema’s toegevoegd. Ook  deze schema’s hebben hun waarde in de praktijk bewezen. De nummering van de schema’s volgen op de nummering van deel 1. Zie aldaar de opsomming van de schema’s van deel 1

Te bestellen via www.uitgeverijbetelgeuze.nl

A:  Basisschema’s
geen nieuwe schema’s

B: Uitwerking basisschema’s
geen nieuwe schema’s

C: Opbrengsten
C11: didactisch groepsplan groep 1 en 2
D: Gedrag en werkhouding
D11: leerlijn sociaal-emotionele vaardigheden in groep 1 en 2
D12: speciale onderwijsbehoeften groep 1 en 2
D13: leerdoelen sociaal-emotionele vaardigheden in groep 3 en 4
D14: speciale onderwijsbehoeften groep 3 en 4
D15: leerdoelen sociaal-emotionele vaardigheden in groep 5 en 6
D16: speciale onderwijsbehoeften groep 5 en 6
D17: leerdoelen sociaal-emotionele vaardigheden in groep 7 en 8
D18: speciale onderwijsbehoeften groep 7 en 8
D19: sociale veiligheid: pesten op school

E: Kleuters
geen nieuwe schema’s

F: Lezen
geen nieuwe schema’s

G: Spelling
G5: Spellingsleerlijn middenbouw groep 3,4 en 5
G6: spellingsleerlijn bovenbouw groep 6,7 en 8
G7: weglatings- en verdubbelingsregel
G8: weglatings- en verdubbelingsregel  her kennen

H: Rekenen
H6:  tafelkaart in honderdveld met antwoorden
H7:  tafelkaart in honderdveld met tafelsom
H8:  rekenhobbels groep 3 en 4: rekenleerlijn
H9:  rekenhobbels groep 5 en 6:rekenleerlijn
H10: rekenhobbels groep 7 en 8: rekenleerlijn
H11: entreetoets tafels

I: begrijpend lezen
I6: Didactisch groepsplan begrijpend lezen

J: stellen
geen nieuwe schema’s

K: gesprekken met ouders en kinderen
K2: gesprekken met kinderen
K3: probleemanalyse: alles op één kaart

De rol van muziek bij de ontwikkeling van kinderen.

(en het trombone project van mr pBone)

Het thema voor de Onderwijspraktijk voor het nieuwe schooljaar is het weer centraal stellen van de kinderen. Taal en rekenen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar spelen is een beetje naar ...

Het kind centraal

Natuurlijk zal worden gezegd dat het in het onderwijs altijd om de kinderen gaat. De laatste jaren draaide het toch vooral om de opbrengsten en het verhogen daarvan. Maar er is goed nieuws: op alle gebieden van het ...

een observatie is niet hetzelfde als een test!

Gelukkig zijn er veel tevreden gebruikers van BOSOS en BOSOS2tot4. Wij krijgen veel positieve feedback. Het is even wennen maar dan zijn de programma's praktisch in het gebruik en de observaties zijn niet moeilijk af te nemen. De ...