kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

REFERENTIES

Stapsgewijs Onderwijs Sandra Muyres | Adjunt directeur
KC De Cascade, voorheen RKBS De Dijsselbloem

Gedrag en werkhoudingsproblemen

Steeds meer worden de leerkrachten geconfronteerd met gedrag- en werkhoudingsproblemen in de klas. Voor veel leerkrachten is het een uitdaging om met deze leerlingen om te gaan en ondanks de gedrags- en werkhoudingsproblemen het maximale uit de leerling te halen wat betreft de leerprestaties. Dit boek geeft op praktische wijze handreikingen voor de meeste gedrags- en werkhoudingsproblemen voor het omgaan met deze leerlingen. Dit boek is een geheel vernieuwde versie van het boek, dat al jaren op veel Pabo’s als leerboek gebruikt wordt.

Het boek is aangevuld met:
vele observatie instrumenten
de ontwikkelingsstoornissen als ADHD, ADD, diverse vormen van autisme
het opstellen van handelingsplannen bij gedrags- en werkhoudingsproblemen

De studenten ervoeren het boek als praktisch en gebruikten het later in hun praktijk als naslagwerk.
Op de basisscholen was het een boek dat onmisbaar was in kader van de zorgverbreding. En passend onderwijs.

Medeauteur: Jan van Veen

ISBN: 978-90-8708-038-9
Te bestellen via: www.uitgeverijbetelgeuze.nl

De rol van muziek bij de ontwikkeling van kinderen.

(en het trombone project van mr pBone)

Het thema voor de Onderwijspraktijk voor het nieuwe schooljaar is het weer centraal stellen van de kinderen. Taal en rekenen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar spelen is een beetje naar ...

Het kind centraal

Natuurlijk zal worden gezegd dat het in het onderwijs altijd om de kinderen gaat. De laatste jaren draaide het toch vooral om de opbrengsten en het verhogen daarvan. Maar er is goed nieuws: op alle gebieden van het ...

een observatie is niet hetzelfde als een test!

Gelukkig zijn er veel tevreden gebruikers van BOSOS en BOSOS2tot4. Wij krijgen veel positieve feedback. Het is even wennen maar dan zijn de programma's praktisch in het gebruik en de observaties zijn niet moeilijk af te nemen. De ...