kinderen sport
De overdracht naar
groep 3
Woensdag 19 juni 2019

AANBOD 2019-2020 STAAT OP DE SITE

De 5 Hoofdproblemen van de spelling

Hoe vaak merk je niet dat de hulp bij spelling weinig zoden aan de dijk zet. Je behandelt een spellingscategorie en op dat moment heeft de leerling die categorie wel onder de knie. Echter een week later maakt hij weer dezelfde fouten. In dit boek wordt aan de hand van schema’s de denkprocessen van de 5 meest voorkomende spellingsproblemen in kaart gebracht. Via algoritmische schema’s (ja-nee schema’s) worden die denkprocessen ontleed en worden adviezen gegeven voor de aanpak van het probleem.

De 5 hoofdproblemen zijn:
de klinkers bij drieletterwoorden
de dubbele medeklinkers bij vierletterwoorden
spellingsproblemen bij eenlettergrepige woorden
de verdubbelings- en weglatingsregel
woorden met drie- of meer lettergrepen

ISBN: 978-90-8708-000-2
Te bestellen via: www.uitgeverijbetelgeuze.nl

De rol van muziek bij de ontwikkeling van kinderen.

(en het trombone project van mr pBone)

Het thema voor de Onderwijspraktijk voor het nieuwe schooljaar is het weer centraal stellen van de kinderen. Taal en rekenen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar spelen is een beetje naar ...

Het kind centraal

Natuurlijk zal worden gezegd dat het in het onderwijs altijd om de kinderen gaat. De laatste jaren draaide het toch vooral om de opbrengsten en het verhogen daarvan. Maar er is goed nieuws: op alle gebieden van het ...

een observatie is niet hetzelfde als een test!

Gelukkig zijn er veel tevreden gebruikers van BOSOS en BOSOS2tot4. Wij krijgen veel positieve feedback. Het is even wennen maar dan zijn de programma's praktisch in het gebruik en de observaties zijn niet moeilijk af te nemen. De ...