kinderen sport
Vanwege mijn pensioen komt er geen nieuw individueel en teamaanbod meer op de site. Alleen nog 1 keer de cursus "Ervaren intern begeleider".

Voor advisering kunnen jullie nog wel telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.
Groet, Harry Janssens

Tegenwoordig wordt veel aandacht besteed aan het leren van de letters in groep 1 en 2. Het idee is dat het de leesprestaties in groep 3 zal bevorderen, maar is dat eigenlijk wel zo?
In deze workshop staat het op verantwoorde manier aanleren van letters centraal.

Doel:
vaststellen wanneer en hoe je letters aanleert in groep 1 en 2?

Inhoud
Waarom al in groep 1 en 2?
De drie afzonderlijke ontwikkelingsgebieden: auditieve-, visuele, -denkontwikkeling
Voorwaarden om te beginnen met letters aanleren
Ontluikende geletterdheid meten?
Protocol dyslexie bij kleuters?
Wijze van aanleren
Problemen bij het aanleren van de letters
Wat nu in groep 3 doen met de letterkennis tot aan de herfstsignalering
Kunnen leerlingen zichzelf het lezen aanleren

Lesmateriaal:
een reader met al het relevante lesmateriaal
A3-schema's aan de hand waarvan het geleerde snel in de praktijk gebracht kan worden

Werkwijze
Vooropdracht: de observatiegegevens meenemen van de leerlingen
Beschrijven van de werkwijze bij het aanleren van de letters in groep 1 en 2
De leesgegevens( Cito M3)  van de leerlingen van de leerlingen van de afgelopen jaren

De workshop: Tijdens de bijeenkomst wordt besproken hoe je op verantwoorde wijze de letters in groep 1 en2 kan aanleren. Daarbij komt wel de vraag naar boven of dit wel echt nodig is. Wat gebeurt er met de leesontwikkeling als e vroeg met het aanleren van de letters begonnen wordt.

Studiebelasting:
RU: 7 uur
Vooropdracht
2    uur
Contacturen:
2,5 uur
Zelfstudie:
2,5 uur

Bewijs van deelname
De deelnemer aan de workshop  ontvangt een door Harry Janssens ondertekend bewijs van deelname op naam.  


< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    In overleg

Tijd: In overleg

Locatie

Op de school

Plan uw route € 650,00 Ongeacht het aantal deelnemers en Inclusief lesmateriaal Aanmelden!