kinderen sport
De overdracht naar
groep 3
Woensdag 19 juni 2019

AANBOD 2019-2020 STAAT OP DE SITE

Tegenwoordig wordt veel aandacht besteed aan het leren van de letters in groep 1 en 2. Het idee is dat het de leesprestaties in groep 3 zal bevorderen, maar is dat eigenlijk wel zo?
In deze workshop staat het op verantwoorde manier aanleren van letters centraal.

Doel:
vaststellen wanneer en hoe je letters aanleert in groep 1 en 2?

Inhoud
Waarom al in groep 1 en 2?
De drie afzonderlijke ontwikkelingsgebieden: auditieve-, visuele, -denkontwikkeling
Voorwaarden om te beginnen met letters aanleren
Ontluikende geletterdheid meten?
Protocol dyslexie bij kleuters?
Wijze van aanleren
Problemen bij het aanleren van de letters
Wat nu in groep 3 doen met de letterkennis tot aan de herfstsignalering
Kunnen leerlingen zichzelf het lezen aanleren

Lesmateriaal:
een reader met al het relevante lesmateriaal
A3-schema's aan de hand waarvan het geleerde snel in de praktijk gebracht kan worden

Werkwijze
Vooropdracht: de observatiegegevens meenemen van de leerlingen
Beschrijven van de werkwijze bij het aanleren van de letters in groep 1 en 2
De leesgegevens( Cito M3)  van de leerlingen van de leerlingen van de afgelopen jaren

De workshop: Tijdens de bijeenkomst wordt besproken hoe je op verantwoorde wijze de letters in groep 1 en2 kan aanleren. Daarbij komt wel de vraag naar boven of dit wel echt nodig is. Wat gebeurt er met de leesontwikkeling als e vroeg met het aanleren van de letters begonnen wordt.

Studiebelasting:
RU: 7 uur
Vooropdracht
2    uur
Contacturen:
2,5 uur
Zelfstudie:
2,5 uur

Bewijs van deelname
De deelnemer aan de workshop  ontvangt een door Harry Janssens ondertekend bewijs van deelname op naam.  


< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    In overleg

Tijd: In overleg

Locatie

Op de school

Plan uw route € 650,00 Ongeacht het aantal deelnemers en Inclusief lesmateriaal Aanmelden!