kinderen sport
Je eigen groep in beeld.
Start goed in het schooljaar en evalueer halverwege de stand van zaken!

Aanbod ib-ers:
Tweejarige inhoudelijke ib opleiding
Ervaren IB-er
Zorg groep 1 en 2 optimaliseren
Leerkrachten begeleiden bij gesprekken met ouders

WERKEN MET HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN OP SCHOOL

Hoogbegaafdheid is een gave. Het is erg jammer als hoogbegaafde leerlingen in de problemen komen op school.  Een school moet een duidelijk beleid ontwikkelen voor de opvang van hoogbegaafden of zeer goed presterende leerlingen.

Elementen van zo’n beleid:
Wat is hoogbegaafdheid?  Wat is het verschil met goed presterende leerlingen?
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat deze leerlingen zich gelukkig voelen op school?
Hoe voorkom je dat de leerlingen op sociaal-emotioneel en motorisch gebied gaan onderpresteren?
Hoe voorkom je dat deze leerlingen ook op cognitief gebied als gevolg van verveling of andere werkhoudingsproblemen gaan onderpresteren?
Hoe leren deze leerlingen doorzettingsvermogen en omgaan met tegenslag?
Wat is goede verrijkingsstof?
Wanneer kan een leerling een groep overslaan?
< TERUG NAAR AANBOD