kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

WERKEN MET HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN OP SCHOOL

Hoogbegaafdheid is een gave. Het is erg jammer als hoogbegaafde leerlingen in de problemen komen op school.  Een school moet een duidelijk beleid ontwikkelen voor de opvang van hoogbegaafden of zeer goed presterende leerlingen.

Elementen van zo’n beleid:
Wat is hoogbegaafdheid?  Wat is het verschil met goed presterende leerlingen?
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat deze leerlingen zich gelukkig voelen op school?
Hoe voorkom je dat de leerlingen op sociaal-emotioneel en motorisch gebied gaan onderpresteren?
Hoe voorkom je dat deze leerlingen ook op cognitief gebied als gevolg van verveling of andere werkhoudingsproblemen gaan onderpresteren?
Hoe leren deze leerlingen doorzettingsvermogen en omgaan met tegenslag?
Wat is goede verrijkingsstof?
Wanneer kan een leerling een groep overslaan?
< TERUG NAAR AANBOD