kinderen sport
De overdracht naar
groep 3
Woensdag 19 juni 2019

AANBOD 2019-2020 STAAT OP DE SITE

Hierbij staat het ontwikkelen van een goed pestprotocol centraal. Gepest worden op school kan verstekkende gevolgen hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.  De basis van een goed pestprotocol is dat de ouders exact op de hoogte  zijn wat er op school gaat gebeuren als zij daar melden dat hun kind gepest wordt. Na afsluiting van deze cursus is een ouderavond een optie, waarin het pestprotocol gepresenteerd wordt.

< TERUG NAAR AANBOD