kinderen sport
Je eigen groep in beeld.
Start goed in het schooljaar en evalueer halverwege de stand van zaken!

Aanbod ib-ers:
Tweejarige inhoudelijke ib opleiding
Ervaren IB-er
Zorg groep 1 en 2 optimaliseren
Leerkrachten begeleiden bij gesprekken met ouders

Werken aan een goede groepssfeer

Voorkomen is beter dan genezen. In een sfeer van ontspanning en een positieve structuur zullen de leerlingen gedijen en zullen de leerlingen met gedrags- en werkhoudingsproblemen niet de overhand krijgen. Een moeilijke groep in de onderbouw mag geen onhandelbare groep worden in de bovenbouw.
Dit aanbod kan op twee manieren gebruikt worden

1. Teamgericht:
Hoe kunnen wij als school een veilige en ontspannen sfeer creĆ«ren?  
Wat is daarbij de taak van elke leerkracht afzonderlijk?
Hoe kunnen wij als school pesten voorkomen?
Hoe maak je een opstelling in de groep waarbij iedere leerling tot zijn recht kan komen?

2. Specifiek voor een groep, waar een negatieve groepssfeer heerst
Soms heerst er in een groep een negatieve groepssfeer. De opbrengsten gaan omlaag omdat de leerkracht zijn instructie niet rond krijgt. Andere leerlingen ( of ouders) geven aan dat het niet meer leuk is op school. De leerkracht treft voortdurend maatregelen die ook voor de positieve leerling nadelig zijn. De Onderwijspraktijk kan de leerkracht helpen om de groepssfeer om te buigen.  
De leerkracht beschrijft de groep aan de hand van een vragenlijst.  Alle leerlingen vullen een vragenlijst in hoe zij de groep ervaren. Op basis daarvan zal een plan opgesteld worden, eventueel aangevuld met een observatie in de groep.
< TERUG NAAR AANBOD