kinderen sport
Vanwege mijn pensioen komt er geen nieuw individueel en teamaanbod meer op de site. Alleen nog 1 keer de cursus "Ervaren intern begeleider".

Voor advisering kunnen jullie nog wel telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.
Groet, Harry Janssens

Stapsgewijs onderwijs in groep 1 en 2   een nieuw en attractief onderwijsconcept


De uitgangspunt bij stapsgewijs onderwijs:
Betrokkenheid van de kinderen. Alleen een betrokken kind ontwikkelt zich. Elk kind heeft een natuurlijke drang om te ontwikkelen.

Centraal staat het spel. Betrokkenheid in het spel is de belangrijkste voorwaarde voor die ontwikkeling.

De uitgangspunten bij stapsgewijs onderwijs:
 • Betrokkenheid van de kinderen. betrokkenheid in het spel  in de belangrijkste voorwaarde voor die ontwikkeling.
 • Het kind is de eigenaar van zijn eigen ontwikkeling.
 • De leerkracht bouwt mee met die ontwikkeling. Soms door een steentje toe te voegen,opdat het kind weer een stapje verder maakt,soms door een stapje terug te doen, omdat het kind te snel is gegaan en het vertrouwen mist om een volgende stap te maken.
 • Kennis van de natuurlijke ontwikkelingslijnen is een absolute voorwaarde.
 • De leerkracht legt de nadruk op de executieve functies. Hij leert het kind hoe het moet leren leren!
 • De leerkracht legt voortdurend een relatie tussen het handelen van het kind en de taal. deze taal is dan voor elk kind betekenisvol.
 • De leerkracht zorgt voor  een omgeving,waar het kind zich kan ontwikkelen.
 • Een kind,dat leerstof aangeboden krijgt, waar het nog niet aan toe is, raakt niet betrokken. Er kan dan een houding ontwikkelen die hem in hogere klassen parten gaat spelen.
 • Met een goede en actieve leerhouding komen de opbrengsten vanzelf. De scheiding tussen spelend leren in de groepen 1,2 (en 3) en het formele leren in de middenbouw en bovenbouw wordt wordt in het stapsgewijs onderwijs opgeheven.

Kortom: kleuteronderwijs, zoals onderwijs aan kleuter bedoeld is: dynamisch en kindgericht

In overleg met de school kan een invoeringtraject opgesteld worden. Het traject bestaat uit studiemomenten en gerichte observatiesKortom: kleuteronderwijs zoals kleuteronderwijs bedoeld is: dynamisch en kindgericht.

In overleg met de school kan een invoeringstraject opgesteld wordt. Het traject bestaat uit studiemomenten en observatie.


NB:  In mei 2018 komt bij Uitgeverij Noordhoff een studieboek uit, waarin het stapsgewijs onderwijs zowel theoretisch als praktisch uitgewerkt wordt:
Ineke Oenema, Harry Janssens, Gerda Woltjer en Petra van de Kraats: Stapsgewijs onderwijs: een visie op onderwijs aan 3-tot 7 jarigen.   ISBN  978-90-01- 84181-2

Wilt u meer weten over stapgewijs onderwijs in groep 1 en 2?  Neem dan vrijblijvend contact op met de Onderwijspraktijk Harry Janssens
< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

  in overleg met school

Tijd: -

Locatie

Op de school zelf of op een door de school gewenste locatie
Plan uw route € 120,- + reistijd Aanmelden!