kinderen sport
Meer doen met Cito gegevens

woensdag 16 januari , 13 februari en 3 juli 2019


In dit aanbod komt het spel weer centraal te staan. Spel is niet vrijblijvend. Het is de bedoeling het spel te integreren met de leerlijnen!

Het onderwijs in groep 1 en 2 is behoorlijk verschraald door erg veel aandacht te besteden aan de cognitieve opbrengsten. Veel leerstof van groep 3 is nu in groep 1 en 2 terecht gekomen.
De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt minder aandacht.  Heeft de leerkracht nog voldoende tijd om mee te spelen in de huishoud hoek of de bouwhoek?
Er zijn vele kleine kringen gemaakt op basis van de cognitieve uitval bij de observaties en/of screeningen. Als leerkracht ben je minder wendbaar geworden in de klas.
Hoe zorg je ervoor dat de aangeschafte programma’s niet leidend wordt in het aanbod maar de ontwikkeling van het kind.


< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    data in overleg

Tijd:

€ 120,00 per uur + reistijd Aanmelden!