kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

Veel scholen willen overgaan van klassikaal onderwijs naar meer kindgericht onderwijs, mede  versterkt door het gebruik van de computer en i-pad. De leerling zal steeds meer eigenaar worden van zijn eigen onderwijsleerproces.  Uitgangspunt is dat de leerling als hij inzicht heeft in de doelen die hij moet halen, meer betrokken raakt bij zijn eigen ontwikkeling en dus meer gemotiveerd wordt.
Een overgang van klassikaal naar kindgericht onderwijs vraagt een flinke omschakeling van iedereen die bij het onderwijs betrokken is:  directie, intern begeleiders, leerkrachten, leerlingen en ouders.
Maar hoe wordt de ontwikkeling van de leerling zichtbaar op alle vlakken, dus ook op sociaal-emotioneel gebied?  Verkeerde doelen stellen of doorgaan terwijl de leerling bepaalde doelen niet heeft gehaald, zullen juist voor demotivatie zorgen van iedereen. Bij kindgericht onderwijs mag niemand het spoor kwijtraken! Harry Janssens heeft reflectieschema’s voor kinderen ontwikkeld waarmee de leerling en de leerkracht inzicht krijgen in het leerproces van de leerling.
De Onderwijspraktijk kan een school begeleiden in die overgang van klassikaal naar kindgericht onderwijs. Niet met een vast plan maar op een praktische manier aansluitend bij de ideeën en mogelijkheden van de school zelf. De kwaliteit van het onderwijs zal altijd voorop staan!  

Onderdelen van die begeleiding zijn:
Werken met portfolio's
Betrekken van de leerlingen bij hun eigen leerproces
Met de leerling vaststellen van de doelen
Vaststellen van de onderwijsbehoeften van de leerling op didactisch en sociaal-emotioneel gebied.
Vaststellen van de onderwijsbelemmeringen van de leerling en die vertalen naar specifieke leerdoelen.
Gesprekken met leerlingen
De rol van de leerkracht en de intern begeleider bij kindgericht onderwijs.
< TERUG NAAR AANBOD