kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

BOSOS:  HET WEBBASED LEERLINGVOLGSYSTEEM VOOR GROEP 1 EN 2

De Onderwijspraktijk  is de ontwerper van BOSOS dat nu is ondergebracht bij de Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt. Samen werken zij  aan de verdere ontwikkeling van BOSOS.
Aan BOSOS is geen verplicht scholingsaanbod gekoppeld. Het is wel aan te raden om bij de start (of nadat er een begin is gemaakt met het werken met BOSOS) de leerkrachten van groep 1 en 2 en de ib-ers te laten zien wat alle mogelijkheden van het programma zijn.

De begeleiding kan bestaan uit:
1. Omgaan met BOSOS in de praktijk
Hoe observeer je in de klas? Probeer er geen testsituatie van te maken.
Wat zijn de mogelijkheden van BOSOS: de observaties, rapportages, analyse daarvan individueel, per groep en voor alle groepen die in BOSOS staan
Na een bepaalde tijd analyse van de gegevens, terugkoppeling  en advisering door Harry Janssens  

Maken van groepsplannen vanuit BOSOS
Hoe kan je gemakkelijk groepsplannen samenstellen vanuit BOSOS?
Wat is de rol daarbij van de CITO?
Beoordeling van de gemaakte groepsplannen en een terugkoppeling daarop door Harry Janssens.
< TERUG NAAR AANBOD