kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

INHOUDELIJKE ANALYSE VAN DE OPBRENGSTEN (CITO) EN DE VERTALING NAAR DE GROEPSPLANNEN
Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij een goede analyse kunnen maken van de uitslagen op de screeningen(Cito), voordat ze de gegevens in een groepsplan kunnen verwerken. Daarbij gaat het niet om de cijfers of getallen. De leerkracht moet door die getallen heen kijken  wat die opbrengsten voor hem betekenen.

Vragen die aan bod komen:
Hoe maak ik uit alle gegevens een goede trendanalyse?
Hoe moet je de opbrengsten relateren aan de methodetoetsen?
Welke scores op de Cito kan ik met elkaar verbinden om een verantwoord beeld te krijgen van de ontwikkeling van de leerling?
Als de groep een mindere opbrengst heeft, waaraan kan dat liggen?
Als de groep duidelijk gestegen is, hoe kan je de winst vasthouden?
Hoe zet ik op goede wijze de vaardigheidsscore in?
Bij welke leerlingen kan ik nog winst halen en bij welke leerlingen moet ik blij zijn dat zij niet verder achteruit gaan?
Wat is het verschil tussen de Cito’s bij groep 1 en 2 en  bij de hogere groepen?
Wat moet de leerkracht van groep 3 met de Citogegevens van groep 2?

Het uitgangspunt van deze training is dat de uitslagen op de Cito’s niet gebruikt moeten worden om af te rekenen, maar als uitgangspunt dienen voor effectief en doelgericht onderwijs.


< TERUG NAAR AANBOD