kinderen sport
"Op School": wat zijn de gevolgen van de coronatijd voor het welbevinden van de leerlingen? Krijg snel een beeld via de "smiley" leerlingenlijst in Op School.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Stapsgewijs naar groep 3 of toch niet in deze coronatijd?
Zie artikel bij downloads.

HET MAKEN VAN OVERZICHTELIJKE EN WERKBARE GROEPSPLANNEN
Veel leerkrachten hebben moeite om goede, werkbare en overzichtelijke groepsplannen te maken. De motivatie om groepsplannen te maken is daarom soms niet al te groot.

De Onderwijspraktijk heeft een format ontwikkeld waarmee alle informatie die de leerkracht nodig heeft om te handelen in de groep in één formulier komt:Trendanalyse van de screeningen( Cito).
Groepsdoelen die op schoolniveau afgesproken zijn.
Specifieke groepsdoelen voor gedrag, werkhouding en zelfstandigheid.
Specifieke groepsdoelen voor leerstofhiaten
Algemene doelstellingen voor instructie-onafhankelijke,  instructie- gevoelige en instructie-afhankelijke leerlingen
Specifieke onderwijsbehoeften voor leerlingen met leerstofproblemen en/of gedrags- en werkhoudingsproblemen.
Evaluatie direct in het plan

Een groepsplan plan moet voldoen aan de volgende criteria:
De leerkracht geeft daarmee duidelijk rekenschap van zijn handelen.
Hij heeft een goede  analyse gemaakt van zijn opbrengsten en die vertaald naar handelen in zijn groep.
Het moet voldoen aan de criteria van de inspectie.
Een invaller moet direct kunnen zien wat hij moet doen met de groep

De Onderwijspraktijk  heeft een overzichtelijk, compact groepsplan ontwikkeld dat voldoet aan al die criteria. De school kan dit plan weer aanpassen aan hun specifieke wensen! Ook is er de mogelijkheid om de gemaakte plannen door Harry Janssens
(eventueel samen met de intern begeleider) te laten beoordelen op de bovengenoemde criteria.
< TERUG NAAR AANBOD