kinderen sport
Je eigen groep in beeld.
Start goed in het schooljaar en evalueer halverwege de stand van zaken!

Aanbod ib-ers:
Tweejarige inhoudelijke ib opleiding
Ervaren IB-er
Zorg groep 1 en 2 optimaliseren
Leerkrachten begeleiden bij gesprekken met ouders

HET MAKEN VAN OVERZICHTELIJKE EN WERKBARE GROEPSPLANNEN
Veel leerkrachten hebben moeite om goede, werkbare en overzichtelijke groepsplannen te maken. De motivatie om groepsplannen te maken is daarom soms niet al te groot.

De Onderwijspraktijk heeft een format ontwikkeld waarmee alle informatie die de leerkracht nodig heeft om te handelen in de groep in één formulier komt:Trendanalyse van de screeningen( Cito).
Groepsdoelen die op schoolniveau afgesproken zijn.
Specifieke groepsdoelen voor gedrag, werkhouding en zelfstandigheid.
Specifieke groepsdoelen voor leerstofhiaten
Algemene doelstellingen voor instructie-onafhankelijke,  instructie- gevoelige en instructie-afhankelijke leerlingen
Specifieke onderwijsbehoeften voor leerlingen met leerstofproblemen en/of gedrags- en werkhoudingsproblemen.
Evaluatie direct in het plan

Een groepsplan plan moet voldoen aan de volgende criteria:
De leerkracht geeft daarmee duidelijk rekenschap van zijn handelen.
Hij heeft een goede  analyse gemaakt van zijn opbrengsten en die vertaald naar handelen in zijn groep.
Het moet voldoen aan de criteria van de inspectie.
Een invaller moet direct kunnen zien wat hij moet doen met de groep

De Onderwijspraktijk  heeft een overzichtelijk, compact groepsplan ontwikkeld dat voldoet aan al die criteria. De school kan dit plan weer aanpassen aan hun specifieke wensen! Ook is er de mogelijkheid om de gemaakte plannen door Harry Janssens
(eventueel samen met de intern begeleider) te laten beoordelen op de bovengenoemde criteria.
< TERUG NAAR AANBOD