kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

Gesprekken met ouders EN KINDEREN
Hoe begeleid je ouders in het proces van acceptatie wanneer hun kind problemen geeft op school?
Het uitgangspunt is dat de leerkracht maar ook de ouders altijd het beste voor hebben met het kind, maar dat het soms  tegengesteld kan zijn aan elkaar. Een leerkracht kan het proces van acceptatie nauwelijks versnellen, maar juist wel vertragen door de ouders de tijd van acceptatie niet te gunnen.
Maar ook niet onbelangrijk: wat vindt de leerling er eigenlijk zelf van?

In deze cursus worden casussen van de eigen school verder uitgewerkt.

1. Gesprekken met ouders
Het goed begeleiden van de ouders met een kind dat problemen heeft op school , is van essentieel belang. Het voorkomt onnodige problemen die hun weerslag op het kind kunnen hebben en de problematiek van de leerling kunnen verergeren.
In deze training staat centraal dat de leerkracht en de ouders op één lijn komen.

Elementen van de cursus:
Hoe bespreek ik met ouders de voortgang op school
Hoe vertel je ouders dat het niet goed gaat met hun kind?
Wat moet je doen als je het gevoel hebt dat ouders weinig vertrouwen in je hebben?
Wat moet je doen als de ouders de problemen ontkennen?
Wanneer kan  je externe hulp adviseren?
Wat moet je doen als de ouders boos worden of niet meer mee willen werken?
Hoe bereid ik een gesprek met ouders voor?
Wat moet ik doen als ouders niet doen wat zij beloofd hebben?
Hoe werk ik naar acceptatie toe?

2. Gesprekken met kinderen
Wij praten veel over of tegen leerlingen maar veel te weinig met de kinderen. Dat is jammer. Zij kunnen veel informatie geven over hoe zij de school ervaren en waarover zij zich zorgen maken.
Weten wat er in het hoofd van de leerling speelt is van essentieel belang. Je weet dan ook direct wat je er mee moet doen in de groep. Verrassend is dat leerlingen dit zelf vaak goed kunnen aangeven.

Elementen van  de cursus zijn:
Hoe bouw je gesprekken op met kleuters, leerlingen van de middenbouw en bovenbouw.
Hoe zorg je ervoor dat de leerling niet bedreigd voelt tijdens het gesprek.
Hoe zorg je ervoor dat de leerling geen sociaal wenselijke antwoorden geeft.
< TERUG NAAR AANBOD