kinderen sport
Vanwege mijn pensioen komt er geen nieuw individueel en teamaanbod meer op de site. Alleen nog 1 keer de cursus "Ervaren intern begeleider".

Voor advisering kunnen jullie nog wel telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.
Groet, Harry Janssens

Gedrags- en werkhoudingsproblemen
Er zijn steeds meer leerlingen met gedrags- en werkhoudingsproblemen. Maar hoe ga je met deze leerlingen om?
Welke specifieke acties moet je ondernemen zodat zij door hun gedrag en/of werkhouding geen onnodige leerachterstand gaan oplopen? Hoe kan je voorkomen dat een leerling met leerproblemen werkhoudings- of gedragsproblemen  gaat ontwikkelen?

De school heeft behoefte aan inhoudelijke scholing op dit gebied en een vertaling van die kennis naar de praktijk in de groep.
De inhoud van de cursus wordt in overleg met de school vastgesteld.

Mogelijkheden:

1. Analyse van gedrags- en werkhoudingsproblemen
Het analyseren van wat precies met een leerling aan de hand is, is moeilijk. Veel uitingen van gedrags- en werkhoudingsproblemen lijken op elkaar, maar de oorzaak kan heel anders zijn en dus zal ook het handelingsplan anders zijn.

Elementen van deze cursus
Wat zijn nu precies gedrags- en werkhoudingsproblemen?
Hoe analyseer je deze problemen
Houding van de school en de leerkracht ten aanzien van gedrags- en werkhoudingsproblemen
De rol van ouders

2. Het maken van  overzichtelijke en praktische handelingsplannen voor gedrags- en werkhoudingsproblemen.
Uitgangspunten:
Handelingsplannen voor gedrags- en werkhoudingsproblemen moeten goed uitvoerbaar kunnen zijn
Voor de leerkracht moet dat plan op een gegeven moment meer ruimte geven om les te geven.


< TERUG NAAR AANBOD