kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

Gedrags- en werkhoudingsproblemen
Er zijn steeds meer leerlingen met gedrags- en werkhoudingsproblemen. Maar hoe ga je met deze leerlingen om?
Welke specifieke acties moet je ondernemen zodat zij door hun gedrag en/of werkhouding geen onnodige leerachterstand gaan oplopen? Hoe kan je voorkomen dat een leerling met leerproblemen werkhoudings- of gedragsproblemen  gaat ontwikkelen?

De school heeft behoefte aan inhoudelijke scholing op dit gebied en een vertaling van die kennis naar de praktijk in de groep.
De inhoud van de cursus wordt in overleg met de school vastgesteld.

Mogelijkheden:

1. Analyse van gedrags- en werkhoudingsproblemen
Het analyseren van wat precies met een leerling aan de hand is, is moeilijk. Veel uitingen van gedrags- en werkhoudingsproblemen lijken op elkaar, maar de oorzaak kan heel anders zijn en dus zal ook het handelingsplan anders zijn.

Elementen van deze cursus
Wat zijn nu precies gedrags- en werkhoudingsproblemen?
Hoe analyseer je deze problemen
Houding van de school en de leerkracht ten aanzien van gedrags- en werkhoudingsproblemen
De rol van ouders

2. Het maken van  overzichtelijke en praktische handelingsplannen voor gedrags- en werkhoudingsproblemen.
Uitgangspunten:
Handelingsplannen voor gedrags- en werkhoudingsproblemen moeten goed uitvoerbaar kunnen zijn
Voor de leerkracht moet dat plan op een gegeven moment meer ruimte geven om les te geven.


< TERUG NAAR AANBOD