kinderen sport
De overdracht naar
groep 3
Woensdag 19 juni 2019

AANBOD 2019-2020 STAAT OP DE SITE

Een stijgende lijn bij technisch lezen op groeps- en leerlingniveau

De opbrengsten van de DMT en/of AVI vallen tegen. Heel veel extra lezen leidt niet altijd tot de gewenste resultaten, maar wat dan wel.

< TERUG NAAR AANBOD