kinderen sport
Letters Leren in groep 1 en 2?
7 november 2018

Begrijpend lezen:
14 november 2018
30 januari 2019

Aanvankelijk lezen
21 november 2018
20 februari 2019


WAT MOET ER IN GROEP 1 EN 2 GEBEUREN?
Er gebeurt op het ogenblik veel in het kleuteronderwijs. Er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen, die soms zelfs tegengesteld lijken. Op veel scholen is behoefte aan aparte scholing en begeleiding van de groepen 1 en 2.  

Begeleidingsvragen kunnen zijn:
Hoe kan ik aan de luisterhouding werken van de leerlingen?
Hoe organiseer ik de hulp aan de leerlingen? Ik heb soms helemaal geen tijd meer om met de
andere leerlingen te spelen
Hoe zet ik mijn observatiesysteem in en wat is de rol van de Cito nu?
Hoe maak ik groepsplannen bij kleuters waar ik echt wat aan heb?
Hoe regel ik de overgang van groep 2 naar 3? Wat is de rol van ouders erbij?
Hoe moet ik omgaan met de herfstleerlingen?
Moet ik al zoveel letters aanleren? En hoe doe ik dat dan?
Waar blijft het spel in de groep? Hoe moet ik dat begeleiden?
Hoe betrek ik de ouders bij de ontwikkeling van hun kind?
< TERUG NAAR AANBOD