kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

De Onderwijspraktijk biedt de mogelijkheid om de door de leerkrachten gemaakte groepsplannen na te kijken of die voldoen aan de wijze waarop de inspectie inhoudelijk kijkt naar die plannen.

Er wordt gekeken :
of de leerkracht een duidelijke analyse gemaakt heeft van de resultaten op de Cito's niet alleen op de Cito
of hij ook de resultaten op de methodetoetsen betrokken heeft bij de analyse
hoe heeft de leerling in het verleden gepresteerd  

In de groepsplannen moeten vooral de concrete inhoudelijke doelen beschreven staan, zeker voor de leerlingen die zwak presteren.

Harry Janssens zal naast het geven van commentaar aanwijzingen geven, hoe het plan bijgesteld kan worden.
< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    In overleg met de school.
    Nakijken en analyseren kan vanuit huis.
    Bespreken uitkomsten op school

Tijd: In overleg met de school

€ 100,00 per uur Dit uurtarief is voor het thuiswerken én het bespreken op school. Aanmelden!