kinderen sport
"Op School": wat zijn de gevolgen van de coronatijd voor het welbevinden van de leerlingen? Krijg snel een beeld via de "smiley" leerlingenlijst in Op School.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Stapsgewijs naar groep 3 of toch niet in deze coronatijd?
Zie artikel bij downloads.

De Onderwijspraktijk biedt de mogelijkheid om de door de leerkrachten gemaakte groepsplannen na te kijken of die voldoen aan de wijze waarop de inspectie inhoudelijk kijkt naar die plannen.

Er wordt gekeken :
of de leerkracht een duidelijke analyse gemaakt heeft van de resultaten op de Cito's niet alleen op de Cito
of hij ook de resultaten op de methodetoetsen betrokken heeft bij de analyse
hoe heeft de leerling in het verleden gepresteerd  

In de groepsplannen moeten vooral de concrete inhoudelijke doelen beschreven staan, zeker voor de leerlingen die zwak presteren.

Harry Janssens zal naast het geven van commentaar aanwijzingen geven, hoe het plan bijgesteld kan worden.
< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    In overleg met de school.
    Nakijken en analyseren kan vanuit huis.
    Bespreken uitkomsten op school

Tijd: In overleg met de school

€ 100,00 per uur Dit uurtarief is voor het thuiswerken én het bespreken op school. Aanmelden!