kinderen sport
Van ADHD tot ASS en andere ontwikkelings-problemen
Woensdag 20 maart en 3 en 17 april 2019

Taal leer je niet uit boeken maar door handelend leren. Vanuit het spel wordt er gesproken en vindt er communicatie plaats. Juist het spelen is de basis van een goede taal/denkontwikkeling. Wat is de waarde van het meespelen en wat is het belang van voorlezen?

Doel:
zicht krijgen op de taalontwikkeling vanaf de geboorte tot groep 3 en daarbij de rol van de leerkracht en de ouders

Inhoud:
Taal- en denkontwikkeling bij baby, peuters en kleuters.
Dicht bij de belevingswereld van het kind.
Opbouw van denkschema’s bij jonge kinderen.
Werken met speciale taalprogramma’s. Is dat voldoende?
Rol van de ouders, leerkrachten en pedagogische medewerkers bij de taalontwikkeling

Lesmateriaal:
een reader met al het relevante lesmateriaal
A3-schema's aan de hand waarvan het geleerde snel in de praktijk gebracht kan worden

Werkwijze
Vooropdracht: De observatiegegevens van de taalontwikkeling en de ontwikkeling van de woordenschat verzamelen en meenemen. Ook een beschrijving van de wijze waarop op school de taal en de woordenschat aangeboden wordt.

De workshop: Tijdens de bijeenkomst wordt  de theorie van de taalontwikkeling vanaf de geboorte tot eind groep 3 besproken en tegen het licht gehouden van de wijze waarop de taal op de school en in de klas gewerkt wordt.

Studiebelasting
RU: 7 uur
Vooropdracht:
2    uur
Contacturen:
2,5 uur
Zelfstudie:
2,5  uur

Bewijs van deelname
De deelnemer aan de workshop  ontvangt een door Harry Janssens ondertekend bewijs van deelname op naam.  

Doelgroep
Deze cursus is geschikt voor de leerkrachten van groep 1 en 2 en de pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en kinderopvang.
< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    Woensdag 23 januari 2019

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Locatie

Erasmus Expo & Congrescentrum,
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Plan uw route € 105,00 inclusief lesmateriaal Ik wil me inschrijven!