kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

Kinderen hebben steeds meer moeite met luisteren. Het aanleren van een goede luisterhouding is een belangrijk onderdeel in de onderbouw. Een slechte luisterhouding beïnvloedt ook de groepssfeer in hoge mate.

Doel:
zicht krijgen op de luisterontwikkeling van de leerlingen en een maken om de luisterhouding van de leerlingen te verbeteren.

Inhoud
Hoe moet je signalen van gehoorproblemen oppakken?
Hoe lang kunnen leerlingen in een goede luisterhouding zitten?
Hoe leer je een goede luisterhouding aan?
Wat is de relatie tussen een goede luisterhouding en kritisch luisteren?
Hoe bevordert de leerkracht het kritisch luisteren?
Welke invloed heeft een goede luisterhouding op begrijpend luisteren en instructiebegrip?

Lesmateriaal:
een reader met al het relevante lesmateriaal
A3-schema's aan de hand waarvan het geleerde snel in de praktijk gebracht kan worden

Werkwijze
Vooropdracht: de cursist verzamelt de observatiegegevens ten aanzien van de auditieve ontwikkeling van de leerlingen en eventueel het onderdeel van de Cito: kritisch luisteren.
De workshop: Op basis van een schema wordt de relatie tussen gehoorproblemen,  luisterhouding, kritisch luisteren, begrijpend luisteren en instructiebegrip besproken. Daarna gaan de cursisten op basis van die informatie een actieplan voor de luisterhouding opstellen.

Studiebelasting
RU: 5 uur
Contacturen:
2,5  uur
Zelfstudie:
2,5  uur
 

Bewijs van deelname
De deelnemer aan de workshop  ontvangt een door Harry Janssens ondertekend bewijs van deelname op naam.  

Doelgroep
Deze workshop is geschikt voor leerkrachten van groep 1,2 en 3.
< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    dinsdag 27 oktober 2020

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Locatie

Erasmus Expo & Congrescentrum,
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Plan uw route € 105,00 incl. lesmateriaal Ik wil me inschrijven!