kinderen sport
Letters Leren in groep 1 en 2?
7 november 2018

Begrijpend lezen:
14 november 2018
30 januari 2019

Aanvankelijk lezen
21 november 2018
20 februari 2019


Tegenwoordig wordt veel aandacht besteed aan het leren van de letters in groep 1 en 2. Het idee is dat het de leesprestaties in groep 3 zal bevorderen, maar is dat eigenlijk wel zo?
In deze workshop staat het op verantwoorde manier aanleren van letters centraal.

Doel:
vaststellen wanneer en hoe je letters aanleert in groep 1 en 2?

Inhoud
Waarom al in groep 1 en 2?
De drie afzonderlijke ontwikkelingsgebieden: auditieve-, visuele, -denkontwikkeling
Voorwaarden om te beginnen met letters aanleren
Ontluikende geletterdheid meten?
Protocol dyslexie bij kleuters?
Wijze van aanleren
Problemen bij het aanleren van de letters
Wat nu in groep 3 doen met de letterkennis tot aan de herfstsignalering
Kunnen leerlingen zichzelf het lezen aanleren

Lesmateriaal:
een reader met al het relevante lesmateriaal
A3-schema's aan de hand waarvan het geleerde snel in de praktijk gebracht kan worden

Werkwijze
Vooropdracht: de observatiegegevens meenemen van de leerlingen
Beschrijven van de werkwijze bij het aanleren van de letters in groep 1 en 2
De leesgegevens( Cito M3)  van de leerlingen van de leerlingen van de afgelopen jaren

De workshop: Tijdens de bijeenkomst wordt besproken hoe je op verantwoorde wijze de letters in groep 1 en2 kan aanleren. Daarbij komt wel de vraag naar boven of dit wel echt nodig is. Wat gebeurt er met de leesontwikkeling als e vroeg met het aanleren van de letters begonnen wordt.

Studiebelasting:
RU: 7 uur
Vooropdracht
2    uur
Contacturen:
2,5 uur
Zelfstudie:
2,5 uur

Bewijs van deelname
De deelnemer aan de workshop  ontvangt een door Harry Janssens ondertekend bewijs van deelname op naam.  


< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    Woensdag: 7 november 2018

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Locatie

Erasmus Expo & Congrescentrum,
Van der Goot Building
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Plan uw route € 105,00 Inclusief lesmateriaal Ik wil me inschrijven!