kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

Tegenwoordig wordt veel aandacht besteed aan het leren van de letters in groep 1 en 2. Het idee is dat het de leesprestaties in groep 3 zal bevorderen, maar is dat eigenlijk wel zo?
In deze workshop staat het op verantwoorde manier aanleren van letters centraal.

Doel:
vaststellen wanneer en hoe je letters aanleert in groep 1 en 2?

Inhoud
Waarom al in groep 1 en 2?
De drie afzonderlijke ontwikkelingsgebieden: auditieve-, visuele, -denkontwikkeling
Voorwaarden om te beginnen met letters aanleren
Ontluikende geletterdheid meten?
Protocol dyslexie bij kleuters?
Wijze van aanleren
Problemen bij het aanleren van de letters
Wat nu in groep 3 doen met de letterkennis tot aan de herfstsignalering
Kunnen leerlingen zichzelf het lezen aanleren

Lesmateriaal:
een reader met al het relevante lesmateriaal
A3-schema's aan de hand waarvan het geleerde snel in de praktijk gebracht kan worden

Werkwijze
Vooropdracht: de observatiegegevens meenemen van de leerlingen
Beschrijven van de werkwijze bij het aanleren van de letters in groep 1 en 2
De leesgegevens( Cito M3)  van de leerlingen van de leerlingen van de afgelopen jaren

De workshop: Tijdens de bijeenkomst wordt besproken hoe je op verantwoorde wijze de letters in groep 1 en2 kan aanleren. Daarbij komt wel de vraag naar boven of dit wel echt nodig is. Wat gebeurt er met de leesontwikkeling als e vroeg met het aanleren van de letters begonnen wordt.

Studiebelasting:
RU: 7 uur
Vooropdracht
2    uur
Contacturen:
2,5 uur
Zelfstudie:
2,5 uur

Bewijs van deelname
De deelnemer aan de workshop  ontvangt een door Harry Janssens ondertekend bewijs van deelname op naam.  


< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    dinsdag : 17 november 2020

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Locatie

Erasmus Expo & Congrescentrum,
Van der Goot Building
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Plan uw route € 105,00 Inclusief lesmateriaal Ik wil me inschrijven!