kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.
Let op!
De cursus/workshop zit vol. Je kunt je nog wel inschrijven. Bij voldoende aanmeldingen wordt een extra cursus/workshop georganiseerd.
Na anderhalf jaar al naar groep 3?
Een herfstleerling mag niet automatisch in groep 2 blijven, maar mag ook niet in de problemen komen in groep 3.

Doel:
vaststellen van criteria voor het al of niet overgaan naar groep 3 van de herfstleerlingen

Inhoud
Waarom moeten de herfstleerlingen al zo vroeg naar groep 3? Is de kans op mislukken daar groter dan bij andere leerlingen?
Wat zijn de cognitieve criteria om naar groep 3 te gaan?
Hoe krijg je zicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de herfstleerlingen?
Welke adviezen geef je mee aan de leerkracht van groep 3?
Wat moet je doen als de leerling in groep 2 blijft?
Wat is de rol van de ouders bij de beslissing al of niet naar groep 3?
Hoe maak je een transparant beleid: overgang groep 3 voor de herfstleerling?

Lesmateriaal:
een reader met al het relevante lesmateriaal
A3-schema's aan de hand waarvan het geleerde snel in de praktijk gebracht kan worden

Werkwijze
Vooropdracht: De cursist neemt de laatste observatiegegevens = eventueel de Cito gegevens van de herfstleerlingen.
Tevens beschrijft hij wat op het ogenblijk het algemene beleid op school is ten aanzien van de herfstleerlingen. Is er geen algemeen beleid beschrijf dan jouw mening.

De workshop: Er wordt een algemeen beleid gepresenteerd. De deelnemer aan de workshop legt het eigen beleid op het algemene beleid dat tijdens de workshop gepresenteerd wordt.

Studiebelasting
RU: 7 uur
Contacturen:
2,5  uur
Zelfstudie:
2,5  uur
Vooropdracht:
2    uur  

Bewijs van deelname
De deelnemer aan de workshop  ontvangt een door Harry Janssens ondertekend bewijs van deelname op naam.  

Doelgroep
Deze workshop is geschikt voor alle leerkrachten van groep 1,2 en 3 en intern begeleiders
< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    dinsdag 9 februari 2021

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Locatie

Erasmus Expo & Congrescentrum,
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Plan uw route € 105,00 Ik wil me inschrijven!