kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

Er komen steeds meer kinderen op school met steeds meer verschillende diagnoses. In kader van passend onderwijs moeten de leerkrachten in de klas aan de slag met deze leerlingen ( en met de ouders).
Doelstelling: de leerkracht leren op praktische wijze in de klas omgaan met kinderen met diagnoses.

Inhoud:
 • ADHD
 • ADD
 • ODD
 • ASS
 • Syndroom van Asperger
 • PDD-NOS
 • MCDD
 • Hechtingsstoornissen
 • PTSS
 • Hoogsensitieve leerlingen
 • Selectief mutisme
 • TOS/ dysfasie
 • DCD/dyspraxie
 • Gilles de la Tourette
 • Kloof verbale en performale IQ
 • Andere minder bekende ontwikkelingsproblemen.
 • Diagnose
 • Kenmerkende verschillen tussen al deze diagnoses op schoolniveau
 • Handelingsplannen in de klas
 • Medicatie
 • Haalbaarheid
 • Relatie met ouders


LESMATERIAAL:
een reader met al het relevante lesmateriaal
A3-schema's aan de hand waarvan het geleerde snel in de praktijk gebracht kan worden

WERKWIJZE
Bijeenkomst 1: In de eerste bijeenkomst staan de leerlingen met ADHD, ADD en de leerlingen met ASS( stoornis in autistisch spectrum) centraal

Bijeenkomst 2: in de tweede bijeenkomst staan de andere ontwikkelingsproblemen centraal, waarbij de nadruk komt te liggen bij de verschillen tussen al die problemen.

Bijeenkomst 3: bespreking van de casussen die de cursisten inbrengen en er wordt een relatie gelegd met de acties in de klas.
Opdracht: de cursisten brengen een casus in van een leerling(of meer) met een diagnose of
van een leerling, van wie hij een vermoeden heeft van een diagnose. Tijdens de tweede les wordt de casus ingeleverd en in de derde les besproken. Tijdens die derde les wordt de diagnose en het handelingsplan geanalyseerd op basis van de gegevens uit de reader.
De casus bestaat uit 1 of 2 A4 bladzijden

STUDIEBELASTING
SBU: 21 uur
 • Contacturen: 7½ uur
 • Zelfstudie: 8½ uur
 • Opdracht: 5 uur

CERTIFICAAT
De cursist ontvangt een door Harry Janssens ondertekend certificaat op naam met geboortedatum en geboorteplaats wanneer de opdrachten zijn uitgevoerd en goedgekeurd.

DOELGROEP
leerkrachten, intern begeleiders en gedragsspecialisten.
< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

  Woensdag 9 september 2020
  Woensdag 23september 2020
  Woensdag 9 oktober 2020

Tijd: 19.30-22.00 uur

Locatie

Erasmus Expo & Congrescentrum
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Plan uw route € 325,- Ik wil me inschrijven!