kinderen sport
Van ADHD tot ASS en andere ontwikkelings-problemen
Woensdag 20 maart en 3 en 17 april 2019

In jouw groep vallen de prestaties op spelling tegen. Je hebt een goede analyse gemaakt van de categorieën. Je geeft de leerling extra hulp. In de groep scoort de leerling nog wel aardig, maar op de Cito scoort hij laag. Waar ligt dat nou aan? Is jouw instructie wel goed? Is de leerling soms dyslectisch?
Uitgangspunt van deze cursus is dat de prestaties op lezen (DMT) en spelling ongeveer gelijk moeten zijn. Is er voor de leerling bij een groot verschil nog winst maken?

Doel
de cursist leert een goede foutenanalyse van spelling te maken en kan die analyse vertalen naar een goed werkbaar plan.

Inhoud:
vergelijking maken tussen de opbrengsten van DMT en spelling
foutenanalyse maken. Welke denkprocessen liggen ten grondslag oaan de fouten in bepaalde spellingscategoerieën
goede instructie bij spelling
startniveau bij begin groep 4
de leerlijnen van spelling in de middenbouw en boevenbouw
visuele woordbeeldtraining voor éénlettergrepige woorden bij spellingsproblemen
aanleren van de verdubbelings- en weglatingsregel
einddoelen voor spellingszwakke leerlingen
signalen van dyslexie
relatie met stellen

Lesmateriaal:
een reader met al het relevante lesmateriaal
A3-schema's aan de hand waarvan het geleerde snel in de praktijk gebracht kan worden

Werkwijze
Bijeenkomst 1: de theorie van spelling, de leerlijnen en de foutenanalyse staan centraal. Aan de hand van allerlei dictees zullen de cursisten inzicht krijgen in de denkprocessen die ten groendslag linnen aan de fouten. Een foutenanalyse is meer dan alleen maar scores plaatsen in de diverse spellingscategorieën.
Opdracht: aan de hand van de spellingsprestaties in de groep foutenanalyses maken van leerlingen met spellingproblemen. De cursisten moeten daarvoor ook kleine onderzoeken uitvoeren bij die leerlingen.

Bijeenkomst 2: de cursisten gaan de foutenanalyses met elkaar vergelijken. Daarnaast zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de hulpverlening aan die leerlingen.

Studiebelasting
RU: 14 uur
Contacturen:
5  uur
Zelfstudie:
5  uur
Opdracht:
4  uur  

Certificaat
De cursist ontvangt een door Harry Janssens ondertekend certificaat op naam met geboortedatum en geboorteplaats wanneer de opdrachten zijn uitgevoerd en goedgekeurd.

Doelgroep:
alle leerkrachten van groep vanaf groep 4
intern begeleiders
remedial teachers
lees- en spellingspecialisten

< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    Dinsdag 9 oktober 2018
    Dinsdag 27 november 2018

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Locatie

Erasmus Expo & Congrescentrum,
Van der Goot Building
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Plan uw route € 215,00 inclusief lesmateriaal Ik wil me inschrijven!