kinderen sport
Vanwege mijn pensioen komt er geen nieuw individueel en teamaanbod meer op de site. Alleen nog 1 keer de cursus "Ervaren intern begeleider".

Voor advisering kunnen jullie nog wel telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.
Groet, Harry Janssens

DOEL
Veel rekenproblemen worden pas goed zictbaar in groep 4. Dat is vaak veel te laat en dan nog moeilijk te verhelpen. In deze cursus staat het vroegtijdig signaleren van rekenproblemen centraal. Vervolgens komt aan bod hoe je dan moet gaan handelen.
.
INHOUD
zicht op de rekenvoorwaarden vanuit groep 2
start in groep 3
rekenhandelingen bij de herfst groep 3
belang van bussommen
hoe leer je tellend rekenen af?
mijlpalen rekenvaardigheid
analyse van Cito's en methodetoetsen
rekenontwikkeling in groep 4

LESMATERIAAL
reader
schema' s

WERKWIJZE
Bijeenkomst 1: In deze bijeenkomst staat de rekenontwikkeling van de leerlingen centraal vanaf groep 2 tot groep 3. Hoe ontstaan rekenproblemen en hoe kan je die voorkomen.  Met oefeningen wordt inzicht in de problematiek gegeven. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de laatste gevens van hun groep meenemen: observaties en screeningsgegevens. De cursisten krijgen opdrachten om de leerlingen met rekenproblemen in kaart te brengen.

Bijeenkomst 2: de oprdrachten die de cursisten uitgevoerd hebben worden geanalyseerd en worden die acties besproken die nodig zijn om  de rekenprestaties te verbeteren.
< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    Digitaal
    Dinsdag 9 maart 2021
    Dinsdag 30 maart 2021

Tijd: 19.30 - 22.00 uur

€ 215,- Ik wil me inschrijven!