kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

DOEL
Veel rekenproblemen worden pas goed zictbaar in groep 4. Dat is vaak veel te laat en dan nog moeilijk te verhelpen. In deze cursus staat het vroegtijdig signaleren van rekenproblemen centraal. Vervolgens komt aan bod hoe je dan moet gaan handelen.
.
INHOUD
zicht op de rekenvoorwaarden vanuit groep 2
start in groep 3
rekenhandelingen bij de herfst groep 3
belang van bussommen
hoe leer je tellend rekenen af?
mijlpalen rekenvaardigheid
analyse van Cito's en methodetoetsen
rekenontwikkeling in groep 4

LESMATERIAAL
reader
schema' s

WERKWIJZE
Bijeenkomst 1: In deze bijeenkomst staat de rekenontwikkeling van de leerlingen centraal vanaf groep 2 tot groep 3. Hoe ontstaan rekenproblemen en hoe kan je die voorkomen.  Met oefeningen wordt inzicht in de problematiek gegeven. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de laatste gevens van hun groep meenemen: observaties en screeningsgegevens. De cursisten krijgen opdrachten om de leerlingen met rekenproblemen in kaart te brengen.

Bijeenkomst 2: de oprdrachten die de cursisten uitgevoerd hebben worden geanalyseerd en worden die acties besproken die nodig zijn om  de rekenprestaties te verbeteren.
< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    29 september 2020
    3 november 2020

Tijd: 19.30 - 22.00 uur

Locatie

Erasmus Expo & Congrescentrum,
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Plan uw route € 215,- Ik wil me inschrijven!