kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

Ondanks veel aandacht voor lezen in groep 2 voor de leesontwikkeling zijn de prestaties in groep 3 niett veel hoger geworden. Dat werkt door in groep 4

DOEL
Zicht krijgen op de lees- en spellingsontwikkeling van de leerlingen opdat je preventief kan handelen om onnodige leesproblemen te voorkomen

INHOUD
lees- en spellingsvoorwaarden vanuit groep 2
zicht op risicoleerlingen vanuit groep 2
aanleren van letters
problemen met auditieve synthese en auditieve analyse
interpretatie hefstleerlingen
interpretatie DMT en AVI in groep 3 en 4
zicht op het automatiseringsproces van lezen en spelling
doubleren in groep 3
relatie lezen en spelling
handelingsplannen
eerste signalen van dyslexie

Lesmateriaal:
een reader met al het relevante lesmateriaal
A3-schema's aan de hand waarvan het geleerde snel in de praktijk gebracht kan worden

Werkwijze
Bijeenkomst 1: in de eerste bijeenkomst staat de theorie van voorbereidend en aanvankelijk lezen ern spelling centraal. De hefstsignalering is net geweest. De cursisten nemen de uitslag mee. voor de leerkrachten  van groep 4: Zij nemen de laatste Citoscores van van lezen en spelling mee. In de cursus worden dan plannen gemaakt voor die leerlingen die met lezen en/of spelling problemen geven

Bijeenkomst 2: In deze les staat de voortgang van het lees- en spellingsproces centraal. De cursisten nemen niet alleen de scores mee van de laatste Cito's maar ook de scoreformulieren. Het gaat er niet om welke score zij hebben maar vooral welke fouten de leerlingen maken.

Certificaat
De cursist ontvangt een door Harry Janssens ondertekend certificaat op naam met geboortedatum en geboorteplaats wanneer de opdrachten zijn uitgevoerd en goedgekeurd.

Doelgroep:
alle leerkrachten van groep vanaf groep 4
intern begeleiders
remedial teachers
lees- en spellingspecialisten

< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    Dinsdag 24 november 2020
    Dinsdag 2 maart 2021

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Locatie

Erasmus Expo & Congrescentrum,
Van der Goot Building
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Plan uw route € 215,00 inclusief lesmateriaal Ik wil me inschrijven!