kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

Veel extra lezen leidt niet automatisch tot betere leesprestaties. Het kan wel het leesplezier van de leerling onderduk zetten.
Je moet eerst de oorzaak van het leesprobleem kunnen achterhalen en daar je plannen op richten.


Doel:

zicht krijgen op de oorzaak van leesproblemen in de midden- en boevnbouw en op basis daarvan adequate handelingsplannen maken.


INHOUD
ontstaan van leesproblemen
interpretaties van de DMT en AVI
relatie technisch lezen- spelling - begrijpend lezen
hulpverlening aan leeszwakke leerlingen
vormgeving handelingsplannen voor leeszwakke leerlingen
signalen van dyslexie en adequate hulp daarbij


Lesmateriaal:
een reader met al het relevante lesmateriaal
A3-schema's aan de hand waarvan het geleerde snel in de praktijk gebracht kan worden

Werkwijze
Bijeenkomst 1: theorie van lezen en leesproblemen. de cursisten nemen de Citogegevens mee van de laatste twee keer van DMT en AVi.
Ook nemen zij de Citogegevens van de laatste twee keer van Spelling en begrijpend lezen.
Van de cursisten wordt daarna verwacht dat zij een analyse kunnen maken van het leesproblemen eneen handelingsplan kunnen opstellen voor technisch lezen

Bijeenkomst 2:
De Citoresultaten van de drie vakken worden toegevoegd aan de gegevens van de vorige cursusbijeenkomst. de handelingsplannen worden bekenken en eventueel bijgesteld
tevens worden de signalen van dyslexie en de hulp daarbij besproken

Certificaat:
De cursist ontvangt een door Harry Janssens ondertekend certificaat op naam met geboortedatum en geboorteplaats wanneer de opdrachten zijn uitgevoerd en goedgekeurd.

Doelgroep
De cursus is geschikt voor alle leerkrachten vanaf groep 4, intern begeleiders, leesspecialisten, remedial teachers

NB: deze cursus kan ook in teamverband gegeven worden op locatie, eventueel samen met de cursus Problemen met lezen en spelling in groep 3 en 4( zie aldaar)
< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    dinsdag 6 oktober 2020
    dinsdag 9 maart 2021

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Locatie

Erasmus Expo & Congrescentrum,
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Plan uw route € 215,00 incl. lesmateriaal Ik wil me inschrijven!