kinderen sport
Van ADHD tot ASS en andere ontwikkelings-problemen
Woensdag 20 maart en 3 en 17 april 2019

Begrijpend lezen is het belangrijkste vak op de basisschool. Toch vallen de scores nogal eens tegen. De instructie en verwerking geven vaak problemen. De goede leerlingen vervelen zich  gauw en zijn dan niet meer gemotiveerd en de zwakke leerlingen begrijpen vaak te weinig van de tekst en de vragen daarbij en raken ook ongemotiveerd.

Doel
het verhogen van de prestaties bij begrijpend lezen en effectief lesgeven bij begrijpend lezen volgens het direct
instructiemodel.

Inhoud:
Relatie begrijpend lezen en woordenschat en begrijpend luisteren.
Interpretatie van de Cito uitslagen.
Effectief begrijpend leesonderwijs.
Effectieve groepsplannen van begrijpend lezen.
Werken op drie niveaus bij begrijpend lezen.
Verhogen van de motivatie bij de leerlingen.
Voorbereidend begrijpend lezen in groep 3.

Lesmateriaal:
een reader met al het relevante lesmateriaal
A3-schema's aan de hand waarvan het geleerde snel in de praktijk gebracht kan worden

Werkwijze:
Bijeenkomst 1: de theorie van begrijpend lezen wordt besproken.
wat is begrijpen nu precies
wat is leren
welke rol speelt de ontwikkeling van woordenschat bij het begrijpen en leren
presentatie van een model waarin het begrijpend leesniveau van de leerling in kaart kan worden gebracht.
Naast de score op begrijpend lezen worden ook de scores van rekenen en technisch lezen in het model betrokken
Opdracht: de cursist plaatst de leerlingen uit de eigen groep in het model van begrijpend lezen aan de hand van de Cito-scores van begrijpend lezen, rekenen en technisch lezen (voor de hogere groepen vanaf eind groep 4 tot de laatste Cito).

Bijeenkomst 2: de didactiek van begrijpend lezen staat centraal. de leerkracht vertaalt die didactische werkwijze aan de hand van de analyse van de groep.

Studiebelasting
RU: 14 uur
Contacturen:
5  uur
Zelfstudie:
5  uur
Opdracht:
4  uur  

Certificaat
De cursist ontvangt een door Harry Janssens ondertekend certificaat op naam met geboortedatum en geboorteplaats wanneer de opdrachten zijn uitgevoerd en goedgekeurd.

Doelgroep:
alle leerkrachten vanaf groep 3,
intern begeleiders,
leesspecialistenā€ƒ
< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    Woensdag 14 november 2018
    Woensdag 30 januari 2019

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Locatie

Erasmus Expo & Congrescentrum,
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Plan uw route € 215,00 inclusief lesmateriaal Ik wil me inschrijven!