kinderen sport
De overdracht naar
groep 3
Woensdag 19 juni 2019

AANBOD 2019-2020 STAAT OP DE SITE

Meer doen met de Citogegevens
De opbrengsten gaan pas echt omhoog wanneer leerkrachten een goede en inhoudelijke analyse van de screeningsuitslagen kunnen maken. Laat je verrassen door wat daar allemaal uit de Cito uitslagen afgeleid kan worden!

Doel:

inzicht krijgen in de data n.a.v. de screeningen en de vertaling van de uitkomsten naar de praktijk.

Inhoud
Hoe kijkt de inspectie naar de uitslagen van de screeningen?
Wat betekent de uitslag van de screeningen voor het lesgeven aan de groep?
Wat moet er met de Cito’s  voor kleuters gebeuren?
Wat is de relatie van de observaties en de methodetoetsen bij het opbrengstgericht werken?
Wat is de relatie van de screeningsuitslagen bij handelingsgericht werken?
Hoe maak je op basis van de screeningsanalyse een gemakkelijk hanteerbaar groepsplan?
Bij welke vakken kan de school of een groep extra winst maken?
Bij welke leerlingen kan de leerkracht extra winst maken door rekenen en begrijpend lezen te vergelijken?
Bij welke leerlingen kan de leerkracht extra winst maken door technisch lezen en spelling te vergelijken?
Hoe verwerk je de onderwijsbehoeften van de leerlingen in het groepsplan?

Lesmateriaal:
een reader met al het relevante lesmateriaal
A3-schema's aan de hand waarvan het geleerde snel in de praktijk gebracht kan worden

Werkwijze
Bijeenkomst 1: de theorie van de screeningsanalyse staat centraal, waarbij de rol van observaties en methodetoetsen verwerkt wordt. De cursisten krijgen een vragenformulier waarmee zij op zeer inhoudelijke wijze een screeningsanalyse gaan maken van de screening van januari.

Bijeenkomst 2: de  gemaakte screeningsanalyse wordt besproken op school-, groeps- en leerlingniveau. Daarna worden de consequenties hiervan besproken voor het groepsplan.

Bijeenkomst 3: deze bijeenkomst is eind juni. Dan wordt aan de cursisten gevraagd de screeningsanalyse opnieuw uit te voeren, maar nu van de E- screening en een vergelijking te maken met de analyse van de M-screeningen.

Studiebelasting
RU: 21 uur
Contacturen:
7,5  uur
Zelfstudie:
7,5  uur
Opdracht:
6     uur  

Certificaat:
De cursist ontvangt een door Harry Janssens ondertekend certificaat op naam met geboortedatum en geboorteplaats wanneer de opdrachten zijn uitgevoerd en goedgekeurd.

Doelgroep
De cursus is geschikt voor directies, intern begeleiders en alle leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs en kan ook op schoolniveau worden uitgevoerd. Bekijk hier voor het teamaanbod
< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    Woensdag :15 januari 2020
    Woensdag: 4 maart 2020
    Woensdag : 1 juli 2020

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Locatie

Erasmus Expo & Congrescentrum,
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Plan uw route € 325,00 incl. lesmateriaal Ik wil me inschrijven!