kinderen sport
SEV "Op School": waarom moeilijk als het makkelijk kan? Wij geven graag een presentatie!


In deze individuele cursus staat de preventie en zorg van groep 5 centraal.

Elke leerkracht wil weten wat hem in zijn groep te wachten staat. Hij wil weten welke problemen specifiek voor zijn groep zijn en wil actie ondernemen om die problemen voor te zijn en wil weten wat hij moet doen als die problemen zich toch voordoen.
Hij wil de groep zo goed mogelijke doorgeven aan de volgende leerkracht.

Alle facetten komen aan bod: sfeer, regels, zelfstandigheid, opbrengsten en organisatie.

De data zijn zo gepland dat in de eerste les de theorie centraal staat en in de tweede les   
(na de Cito) de resultaten.

Inhoud:
Voortgezet technisch lezen: goede doelen stellen. Zorgen voor het behouden van leesplezier.
Problematiek met de tafels
Aanleren van de verdubbelings- en weglatingsregel.
Signalen van dyslexie
Relatie rekenen en begrijpend lezen.
Verharding van de gedrags- en werkhoudingsproblemen?
Groepssfeer
Veiligheid in de klas: pesten.
In gesprek met het kind
Zicht op zelfbeeld
Interpretatie M5: relatie met E4

Lesmateriaal:
Een reader met relevant lesmateriaal en daarbij passende schema’s

Werkwijze
Opdracht voor bijeenkomst 1: de leerkracht nemen het groepsplan en eventueel handelingsplannen voor leren en gedrag mee

Bijeenkomst 1: de problematiek die in de groep kunnen voorkomen worden nagegaan en er wordt een relatie gelegd met je eigenklassensituatie

De cursisten kunnen er plan voor hun klas maken en die ter beoordeling aan Harry Janssens sturen

Bijeenkomst 2:
De cursisten nemen de gegevens van de Cito van januari mee als evaluatie van hun plannen

Studiebelasting
RU: 14 uur
Contacturen:
5  uur
Zelfstudie:
5  uur
Opdracht:
4  uur  

Certificaat
De cursist ontvangt een door Harry Janssens ondertekend certificaat op naam met geboortedatum en geboorteplaats wanneer de opdrachten zijn uitgevoerd en goedgekeurd.

Doelgroep:
Alle leerkrachten, speciaal de leerkrachten van groep 5
Bouwcoördinatoren
Klassenassistenten
Remedial teachers
Intern begeleiders
< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    woensdag 30 oktober 2019
    woensdag 5 februari 2020

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Locatie

Erasmus Expo & Congrescentrum,
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Plan uw route € 215,00 Inclusief reader met relevant lesmateriaal en daarbij horende schema's Ik wil me inschrijven!