kinderen sport
Je eigen groep in beeld.
Start goed in het schooljaar en evalueer halverwege de stand van zaken!

Aanbod ib-ers:
Tweejarige inhoudelijke ib opleiding
Ervaren IB-er
Zorg groep 1 en 2 optimaliseren
Leerkrachten begeleiden bij gesprekken met ouders

In deze individuele cursus staat de preventie en zorg van groep 1 en 2 centraal.

Elke leerkracht wil weten wat hem in zijn groep te wachten staat. Hij wil weten welke problemen specifiek voor zijn groep zijn en wil actie ondernemen om die problemen voor te zijn en wil weten wat hij moet doen als die problemen zich toch voordoen.
Hij wil de groep zo goed mogelijke doorgeven aan de volgende leerkracht.

Alle facetten komen aan bod: sfeer, regels, zelfstandigheid, opbrengsten en organisatie.

De data zijn zo gepland dat in de eerste les de theorie centraal staat en in de tweede en derde  les (na de Cito) de resultaten.

Inhoud:
Wennen
Leren samen spelen en samen werken
Ontwikkelen van de luisterhouding
Kritisch en begrijpend luisteren
Ontwikkelen van de executieve functies
Effectief observeren
Effectieve taalontwikkeling
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
Ontluikende geletterdheid: aanleren van de letters in groep 1 en 2?
Ontluikende gecijferdheid: voorbereidend rekenonderwijs
Procedure overgang groep 3, met name de herfstleerlingen.
De rol van ouders

Lesmateriaal:
Een reader met relevant lesmateriaal en daarbij passende schema’s
 
Werkwijze
Bijeenkomst 1: de zorg in beeld; hoe interpreteer je de observaties en zicht op de ontwikkeling

Bijeenkomst 2: inhoudelijk: luistervaardigheid, executieve functies, ontluikende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid: de leerkrachten nemen de laatste observatiegegevens mee

Bijeenkomst 3: de overgang naar groep 3: de leerkrachten nemen de observatiegegevens mee van de leerlingen over wie getwijfeld wordt bij de overgang naar groep 3

Studiebelasting
RU: 21 uur
Contacturen:
7.5 uur
Zelfstudie:
7.5 uur
Opdracht:
   6 uur  

Certificaat
De cursist ontvangt een door Harry Janssens ondertekend certificaat op naam met geboortedatum en geboorteplaats wanneer de opdrachten zijn uitgevoerd en goedgekeurd.

Doelgroep:
Alle leerkrachten, speciaal de leerkrachten van groep 1 en 2
Onderbouwcoördinatoren
Klassenassistenten
Remedial teachers
Intern begeleiders


 

< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    dinsdag 12 november 2019
    dinsdag 4 februari 2020
    dinsdag 24 maart 2020

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Locatie

Erasmus Expo & Congrescentrum,
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Plan uw route € 325,00 Inclusief een reader met relevant lesmateriaal en de daarbij passende schema's Ik wil me inschrijven!