kinderen sport
SEV "Op School": waarom moeilijk als het makkelijk kan? Wij geven graag een presentatie!


Veel leerkrachten hebben problemen met de ouders als er met hun kind problemen zijn op school. Vaak wordt dan gevraagd of de intern begeleider tijdens de gesprekken aanwezig wil zijn. Soms is dat nodig maar je zou willen dat de leerkrachten die gesprekken zelf kunnen voeren.

Er is vaak spanning tussen de leerkracht en de ouders:
De ouders maken zich zorgen en de leerkracht niet of andersom
De ouders melden dat er thuis niets aan de hand is
De ouders leggen de oorzaak bij school, terwijl de leerkracht daar anders over denkt
De ouders willen dat de leerkracht aan de slag gaat met hun kind terwijl  het kind in de klas geen problemen geeft
De ouders zijn het niet eens met het plan wat gemaakt is.
De ouders willen niet dat hun kind doubleert of verwezen moet worden naar externe instantie of S(B)O.
De ouders hebben buiten de school om een onderzoek laten doen met een uitslag waar de leerkracht niet mee eens is.

Zo kunnen nog veel meer situatie genoemd worden waarbij de leerkracht en ouders anders denken of handelen. In de meeste gevallen komen de leerkracht en de ouders wel uit de situatie ten gunste van het kind. Echter in sommige gevallen komt de leerkracht er met de ouders niet uit. De leerkracht heeft onvoldoende gespreksvaardigheden om op één lijn te komen met de ouders. In plaats van dan altijd bij de gesprekken aanwezig te moeten zijn, kan de intern begeleider de leerkrachten leren hoe zij die gesprekken kunnen voeren zonder in conflict met de ouders te komen.

Werkwijze:
Bijeenkomst 1: theorie

Bijeenkomst 2: casuïstiek. De cursisten brengen casussen in. Het is aan te velen die casussen minstens een week van re voren naar de Onderwijspraktijk te sturen dan kan Harry die casussen voorbereiden.
 
NB: het is mogelijk om bij voldoende belangstelling een derde bijeenkomst te organiseren.

Studiebelasting
RU: 14  uur
Contacturen:
5 uur
Zelfstudie:
5 uur
Opdracht:
       4 uur  

Certificaat
De cursist ontvangt een door Harry Janssens ondertekend certificaat op naam met geboortedatum en geboorteplaats wanneer de opdrachten zijn uitgevoerd en goedgekeurd.

Doelgroep:
Intern begeleiders
Directies
Bouwcoördinatoren
Leerkrachten< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    donderdag 3 oktober 2019
    donderdag 31 oktober 2019

Tijd: 9.00 tot 11.45 uur

Locatie

Erasmus Expo & Congrescentrum,
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Plan uw route € 215,00 Reader met relevante informatie en bijbehorende schema's Ik wil me inschrijven!