kinderen sport
Vanwege mijn pensioen komt er geen nieuw individueel en teamaanbod meer op de site. Alleen nog 1 keer de cursus "Ervaren intern begeleider".

Voor advisering kunnen jullie nog wel telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.
Groet, Harry Janssens

De ervaren intern begeleider                                 

Verdiepingscursus
Veel zorgaspecten worden bij de leerkrachten gelegd. De rol van intern begeleider gaat daardoor veranderen. De ib-er zal steeds meer in een begeleidende rol komen. In deze cursus wordt deze rol uitgekristalliseerd.

Doel:
Preventief werken:
Begeleiding leerkrachten: het bepalen van de begeleidingsbehoefte van leerkrachten
Analyseren van de nieuwste ontwikkelingen in het basisonderwijs en de gevolgen hiervan voor de intern begeleider en de leerkracht.

Inhoud
Drie aspecten komen in deze verdiepingscursus voor intern begeleiders aan bod:
Preventie. Veel (soms onnodig) werk ontstaat doordat de intern begeleiders te laat door de leerkrachten ingeschakeld worden. Per leerjaar wordt aangegeven wat risicofactoren zijn en wat je als intern begeleider daar in de preventieve zin aan kan doen
Zorgkalender.  De veelheid van zorgactiviteiten van zowel de intern begeleider als de leerkrachten worden op een rijtje gezet en tijdens de cursus aangepast aan de eigen schoolsituatie
Begeleiding van de leerkrachten op groepsniveau.  Van de intern begeleiders wordt verwacht dat zij de leerkrachten gaan begeleiden op groepsniveau. In deze cursus komt aan bod hoe zij die begeleiding gestalte kunnen geven en wat de rol van de directie daarbij is.
 
Aandacht wordt besteed aan:
screeningsresultaten in het licht van preventie;
groepsanalyse en trendanalyse;
relatie opbrengstgericht werken en passend onderwijs;
ontwikkelen van hanteerbare groepsplannen;
onderzoeksanalyse waarbij preventie een belangrijk aspect is;
opstellen OPP;
peiling begeleidingsmogelijkheden van de leerkracht;
relatie directie en intern begeleider;
ontwikkeling van een duidelijke zorgstructuur met behulp van de zorgkalender;
de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs en de rol daarbij van de intern begeleider.

Lesmateriaal:
een reader met al het relevante lesmateriaal
A3-schema's aan de hand waarvan het geleerde snel in de praktijk gebracht kan worden

Werkwijze
Per cursusdag staat de specifieke zorg van een leerjaar centraal: Groep 1 / 2, 3, 4, 5, 6, 7 / 8.
De cursisten gaan uit van hun eigen dagelijkse praktijk. Die staat in deze hele cursus centraal. Van daaruit wordt dieper ingegaan op de problematiek en wordt een daarop toegesneden aanpak ontwikkeld.
Bij elke bijeenkomst staat in de preventie voortdurend aan bod:
Groepssfeer. In een negatieve groepssfeer gaan de opbrengsten ook naar beneden. Op welke aspecten moet je letten ter voorkoming van een negatieve sfeer
Zelfstandig werken: hoe is de ontwikkeling van zelfstandig werken per groep
Opbrengsten.
Op welke punten moet je letten bij de prestaties waardoor er geen onnodige leerachterstand komt.

Daarnaast komt per les de begeleidingsbehoefte van de leerkracht(en) van de groep die aan bod geweest is  vastgelegd

Volgorde bijeenkomsten
Bijeenkomst 1: groep 4
Bijeenkomst 2: groep 6
Bijeenkomst 3: groep 3
Bijeenkomst 4: groep 7/8
Bijeenkomst 5: groep 1/ 2
Bijeenkomst 6: groep 5

Opdrachten
Er worden per groep  kleine opdrachten gegeven. De cursist kiest uit die opdrachten welke voor zijn werk relevant zijn.
De cursist neemt de screenings-  en/of observatie gegevens mee van de groep die bij de bijeenkomst centraal staat
De cursist neemt  eventuele andere gegevens mee die relevant zijn voor de groep die aan bod komt. Dit is per bijeenkomst verschillend

RU:                        42 uur
Contacturen :
15 uur
Zelfstudie:
12 uur
Opdrachten:
15 uur

Certificaat
De cursist ontvangt een door Harry Janssens ondertekend certificaat op naam met geboortedatum en geboorteplaats wanneer de opdrachten zijn uitgevoerd en goedgekeurd.

Doelgroep
intern begeleiders
leerkrachten in het bezit van een diploma of certificaat intern begeleider
< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

  donderdag 23 september 2021
  donderdag 14 oktober 2021
  donderdag 18 november 2021
  donderdag 20 januari 2022
  donderdag 17 februari 2022
  donderdag 17 maart 2022

Tijd: 9.00 -11.45 uur

Locatie

Wordt nader bekend gemaakt. Waarschijnlijk in Dordrecht.
Plan uw route € 565,00 incl reader en A3 schema's + zelf aanschaffen: de zorgkalender II: deel 1,2 en 3 Uitgever Betelgeuze, Alphen aan den Rijn. Ik wil me inschrijven!