kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

In deze individuele cursus staat de preventie en zorg van groep 1 en 2 centraal.

Elke leerkracht wil weten wat hem in zijn groep te wachten staat. Hij wil weten welke problemen specifiek voor zijn groep zijn en wil actie ondernemen om die problemen voor te zijn en wil weten wat hij moet doen als die problemen zich toch voordoen.
Hij wil de groep zo goed mogelijke doorgeven aan de volgende leerkracht.

Alle facetten komen aan bod: sfeer, regels, zelfstandigheid, opbrengsten en organisatie.

De data zijn zo gepland dat in de eerste les de theorie centraal staat en in de tweede les (na de Cito) de resultaten.

Inhoud:
Wennen
Leren samen spelen en samen werken
Ontwikkelen van de luisterhouding
Kritisch en begrijpend luisteren
Ontwikkelen van de executieve functies
Effectief observeren
Effectieve taalontwikkeling
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
Ontluikende geletterdheid: aanleren van de letters in groep 1 en 2?
Ontluikende gecijferdheid: voorbereidend rekenonderwijs
Procedure overgang groep 3, met name de herfstleerlingen.
De rol van ouders

Lesmateriaal:
Een reader met relevant lesmateriaal en daarbij passende schema’s
 
Werkwijze
Bijeenkomst 1: de zorg in beeld; hoe interpreteer je de observaties en zicht op de ontwikkeling

Bijeenkomst 2: inhoudelijk: luistervaardigheid, executieve functies, ontluikende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid: de leerkrachten nemen de laatste observatiegegevens mee

Bijeenkomst 3: de overgang naar groep 3: de leerkrachten nemen de observatiegegevens mee van de leerlingen over wie getwijfeld wordt bij de overgang naar groep 3 

< TERUG NAAR AANBOD

Datum & tijd

    dinsdag 10 november 2020
    dinsdag 19 januari 2021
    dinsdag 30 maart 2021

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Locatie

Erasmus Expo & Congrescentrum
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Plan uw route € 325,00 Ik wil me inschrijven!