kinderen sport
Vanwege mijn pensioen komt er geen nieuw individueel en teamaanbod meer op de site. Alleen nog 1 keer de cursus "Ervaren intern begeleider".

Voor advisering kunnen jullie nog wel telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.
Groet, Harry Janssens

Analyse van de opbrengsten van “Op School”

Hoewel het sociaal-emotioneel volgsysteem Op School gebruiksvriendelijk is en er een introductie voor het team wordt verzorgd, blijkt het invullen ervan, het maken van handelingsplannen, de evaluatie en het analyseren van de rapportages niet altijd eenvoudig te zijn. Daardoor zou er behoefte kunnen zijn aan begeleiding.

Daarvoor zijn twee mogelijkheden.

1. Scholen die net zijn gestart
Scholen die net met het programma werken kunnen na het invullen van “op School” Harry Janssens tijdelijk toevoegen als begeleider. Hij analyseert wat is ingevuld en of naar aanleiding daarvan de logische keuzes zijn gemaakt voor het vervolg. Vandaar kunnen aanbevelingen worden gegeven voor de voortgang. De uitkomsten kunnen met de intern begeleider worden besproken en eventueel aansluitend met het team.

2. Scholen die al langer met op School werken
Uit ervaring weten wij dat scholen moeite hebben met de rapportages en de analyse daarvan. Dat is heel jammer omdat die nu juist veel informatie leveren op het gebied van de individuele leerling, de groep en de hele school. Uitkomsten kunnen worden vertaald naar groepsplannen en schoolbeleid.
Voeg Harry Janssens tijdelijk toe als begeleider in “Op School” en hij analyseert de kwaliteit van de handelingsplannen en de rapportages (eventueel over meerdere jaren) en bespreekt de uitkomsten met de intern begeleider en/of directie en eventueel aansluitend met het team.
< TERUG NAAR AANBOD