kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

Analyse van de opbrengsten van “Op School”

Hoewel het sociaal-emotioneel volgsysteem Op School gebruiksvriendelijk is en er een introductie voor het team wordt verzorgd, blijkt het invullen ervan, het maken van handelingsplannen, de evaluatie en het analyseren van de rapportages niet altijd eenvoudig te zijn. Daardoor zou er behoefte kunnen zijn aan begeleiding.

Daarvoor zijn twee mogelijkheden.

1. Scholen die net zijn gestart
Scholen die net met het programma werken kunnen na het invullen van “op School” Harry Janssens tijdelijk toevoegen als begeleider. Hij analyseert wat is ingevuld en of naar aanleiding daarvan de logische keuzes zijn gemaakt voor het vervolg. Vandaar kunnen aanbevelingen worden gegeven voor de voortgang. De uitkomsten kunnen met de intern begeleider worden besproken en eventueel aansluitend met het team.

2. Scholen die al langer met op School werken
Uit ervaring weten wij dat scholen moeite hebben met de rapportages en de analyse daarvan. Dat is heel jammer omdat die nu juist veel informatie leveren op het gebied van de individuele leerling, de groep en de hele school. Uitkomsten kunnen worden vertaald naar groepsplannen en schoolbeleid.
Voeg Harry Janssens tijdelijk toe als begeleider in “Op School” en hij analyseert de kwaliteit van de handelingsplannen en de rapportages (eventueel over meerdere jaren) en bespreekt de uitkomsten met de intern begeleider en/of directie en eventueel aansluitend met het team.
< TERUG NAAR AANBOD