kinderen sport
Vanwege mijn pensioen komt er geen nieuw individueel en teamaanbod meer op de site. Alleen nog 1 keer de cursus "Ervaren intern begeleider".

Voor advisering kunnen jullie nog wel telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.
Groet, Harry Janssens

REFERENTIES

Ondersteuning en deskundigheidsbevordering intern begeleiding Jacqueline van Ballegooijen | Coach en intern begeleider
OBS De Toermalijn, Spijkenisse

Wat is Stapsgewijs Onderwijs?

Stapsgewijs Onderwijs gaat uit van de totale en evenwichtige ontwikkeling van het jonge kind. Die ontwikkeling is anders dan de ontwikkeling van het schoolkind vanaf groep 3.

Stapsgewijs Onderwijs is gebaseerd op de nieuwste opvattingen van de neurologische ontwikkeling van het brein bij het jonge kind.  Het jonge kind leert anders dan de kinderen uit de hogere groepen.

Uitgangspunten:
-   Het is een voortzetting van het speelgedrag van peuters. Dus zorgt het voor
    een soepele overgang tussen peuterspeelzalen en de basisschool.

-   In groep 1 is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele, zintuiglijke
    en motorische vaardigheden als basis voor de cognitieve ontwikkeling.

-   Samen spelen, samen werken en samen leren en de ontwikkeling van
    de executieve functies staan centraal in groep 1.

-   Veel extra aandacht voor het luisteren en de auditieve ontwikkeling.

-   De leerkracht sluit zich aan bij de drang van jonge kinderen om te onderzoeken
    en te experimenteren.

-   Aanbod dat past bij de ontwikkeling van het kind leidt tot betrokkenheid.
    Een niet-betrokken kind  leert niet, haakt af en wordt lastig of trekt zich terug.

-   Spel doet een appèl op alle ontwikkelingsdomeinen.

-   Het aanleren van letters en rekenvaardigheden in groep 2 alleen als het kind
    er qua totale ontwikkeling eraan toe is.

-   Een soepele overgang naar groep 3 waarbij naar de totale ontwikkeling van
    het kind gekeken wordt.

Om een beeld te krijgen verwijs ik naar de schema's m.b.t. Stapsgewijs Onderwijs die te vinden zijn bij de downloads
https://www.onderwijspraktijk.nl/downloads.html

Wat wordt van de leerkrachten verwacht:

-    Goede kennis van de ontwikkelingslijnen.
-    Goede observatiekwaliteiten.
-    Wendbaar handelen op basis van betrokkenheid van de kinderen.

Wat krijgt de leerkracht daarvoor terug:

-    Plezier in het werken met kleuters.
-    Minder nadruk op de cognitieve ontwikkeling, maar zicht op de
     totale ontwikkeling van het kind.
-    Een goed en duidelijk zorgsysteem.

Wat krijgt de school daarvoor terug

-    Er wordt een positieve basis gelegd op alle aspecten van de ontwikkeling
-    De betrokkenheid bij het leren is en blijft groot gedurende de hele schoolloopbaan
-    Betere voorbereiding voor het aanvankelijk leerproces in groep 3
-    Minder werkhoudings- en gedragsproblemen vanaf groep 5

Aanbod:

Omdat we het belangrijk vinden aan te sluiten bij de wat de school al doet en wat zij belangrijk vinden wordt in overleg met de school een passend aanbod gemaakt . Dat kan bestaan uit studiemiddagen, observaties en eventueel voorlichting aan ouders.
In het individuele aanbod en teamaanbod van groep 1 en 2 staan cursussen en workshops die kunnen worden uitgevoerd op de scholen.De Stichting Stapsgewijs Onderwijs is druk bezig met het traject van certificering. Dit is niet een voorwaarde om met Stapsgewijs Onderwijs aan de slag te gaan. Het biedt scholen wel de kans zich op deze aanpak te onderscheiden van andere scholen.

Het boek
De werkwijze van Stapsgewijs Onderwijs is zowel theoretisch als praktisch uitgewerkt in het boek: Stapsgewijs Onderwijs, het kind centraal,  2018, Noordhoff Uitgevers, Groningen, ISBN 978900185442

Auteurs: Ineke Oenema-Mostert, Harry Janssens, Gerda Woltjer en Petra van de Kraats e.a

Inhoud:
Jonge kinderen begeleiden in het onderwijs is een immens moeilijke opgave. Een verkeerde aanpak werkt immers de hele schooltijd door. De eerste editie van Stapsgewijs onderwijs: het kind centraal! biedt (toekomstige) opleiders en leerkrachten een geheel eigen visie op onderwijs. Deze visie gaat uit van recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van de neurologische ontwikkeling en het ontwikkelen en leren van jonge kinderen. Met dit concept creëert de leerkracht een voorwaardenscheppende, uitdagende omgeving vanuit de beleving van het kind en vertrouwt daarbij op de drang van kinderen om te willen leren en ontwikkelen.

Recensie op Bol.com
Deze rijke uitgave richt zich op (toekomstige) onderwijsprofessionals en wil hun vaardigheden vergroten als het gaat om afstemming op de ontwikkeling en het leren van jonge kinderen. Het boek gaat uit van recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van de neurologische ontwikkeling en heeft aandacht voor experimenterend en ontdekkend leren binnen een voorwaardenscheppende, uitdagende omgeving. Het vertrouwt daarbij op de drang van het kind om zelf te willen leren en zich te ontwikkelen. Het is opgebouwd uit drie delen waarin het WAAROM (de "onderbouwing'), het HOE (de vertaling van het WAAROM naar de praktijk) en het WAT (welk aanbod op welk moment) nadrukkelijk met elkaar verbonden zijn. De uitgave (paperback) biedt een schat aan heldere informatie (veelvuldig ondersteund door voorbeelden, schema's en foto's) die iedere onderwijsprofessional zich eigen zou moeten maken. Ieder hoofdstuk bevat een overzicht met kernbegrippen en kennis-/praktijkvragen. Op de bijbehorende website – waarop in te loggen is met een persoonsgebonden toegangscode – is ondersteunend digitaal materiaal te vinden.
S. Mulders